Home‎ > ‎

Đăng ký - Danh sách

THÔNG TIN ĐĂNG KÍ

Mẫu đăng ký OLP'18 và ICPC Asia Hanoi 2018 ở tệp đính kèm phía dưới!
Các Trường xác nhận danh sách tham dự và chuyển/nộp BTC khi đến Hà Nội

Thường xuyên xem thông tin hàng ngày ở mục Tin tức!

Ban tổ chức chính thức tiếp nhận đăng ký tham dự OLP'18 và ICPC Asia Hanoi 2018
(Mẫu đăng ký, Thông báo số 1, Thông báo số 2 download ở tệp đính kèm phía dưới) 
Chú ý:
- Đội tuyển OLP (5 khối) theo quy chế đã ban hành (đối tượng, số lượng)
- Đội tuyển ICPC là đội tuyển đã tham gia vòng Quốc gia và giải được ít nhất 1 bài trở lên (theo kết quả vòng Quốc gia có thể từ 2 đến 3 bài trở lên). Mỗi trường có thể cử nhiều nhất 1 đội tuyển ICPC Không chuyên để tranh giải ICPC không chuyên (đối tượng là sinh viên đang học không chuyên Tin). 
- Theo quy định ICPC: không thay đổi thành phần đội tuyển đã đăng ký trên trang ICPC toàn cầu. BTC sẽ chuyển toàn đội từ CSDL trên trang toàn cầu của vòng Quốc gia chuyển lên vòng ICPC Asia Hanoi.
-  Ban tổ chức sẽ đóng cửa đăng ký khi đủ 100 đội tuyển Việt Nam, nếu quá sẽ chọn theo nguyên tắc ưu tiên Trường chỉ có 1 đội tuyển và đội tuyển có số bài giải được nhiều nhất vòng Quốc gia. 20 chỗ còn lại dự ICPC Asia Hanoi dành cho các đội Quốc tế đã đăng ký.
- Các trường đăng ký theo mẫu đăng ký download ở tệp mẫu phía dưới, chú ý đăng ký đầy đủ thông tin. Đăng ký đủ các Coach đi cùng, BTC chỉ cấp Áo thi đấu, Thẻ tham dự theo đăng ký.
- Gửi đăng ký tới địa chỉ olpvietnam@vaip.vn và c/c cho nguyenlong@vaip.vn (không bắt buộc có xác nhận của Trường). Bản có xác nhận của Trường sẽ thu/nộp tại Hanoi vào ngày đăng ký27/11/2018.
- Khuyến khích nộp lệ phí qua chuyển khoản về: 
Hội Tin học Việt Nam, TK số:  003 70406 0000 979 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Sở giao dịch (64-68 Lý thường Kiệt HN); Nội dung: Trường .......... nộp lệ phí tham dự OLP'18 và Kỳ thi ICPC Asia Hanoi. 
Sau khi đủ thủ tục BTC sẽ chuyển sang ACCEPTED trên trang toàn cầu. 
- Bằng khen, Chứng nhận giải và Chứng nhận tham dự sẽ in theo các thông tin đã đăng ký. BTC sẽ không chấp nhận chỉnh sửa lại sau ngày 27/11/2017. 
- Hạn đăng ký cuối cùng, ngày 10/11/2017 (xem thêm hạn đăng ký trên trang toàn cầu) 

Bổ xung hướng dẫn
Điền theo mẫu đăng ký: Đội thi ICPC dành 1 dòng ghi tên đội, sau đó danh sách 3 sinh viên và thông tin. Nếu các sinh viên thi ICPC tham gia thi nội dung OLP (các khối) thì đánh dấu theo khối dự thi. Chú ý đối tượng và số lượng theo đúng quy chế OLP'.
- Hãy đăng ký đúng thông tin: sẽ liên quan đến Quy chế OLP và ICPC cùng với việc kiểm tra sinh viên tham dự khớp qua Thẻ sinh viên và các xác nhận tương đương.
- Các Đội tuyển ICPC không thay đổi nhân sự theo đăng ký toàn cầu (theo luật ICPC), kết quả vòng Quốc đã công bố nên các trường có thể gửi đăng ký sớm giữ chỗ. Nếu trường chưa tuyển xong các đội dự thi OLP (các Khối) hãy đăng ký trước sẽ tham gia các nội dung nào: thí dụ Chuyên tin, Không chuyên, Cao đẳng ... và tạm để trống tên thí sinh bằng cách ghi Sinh viên 1, 2, 3, .... dòng cuối ghi thêm sẽ hoàn chỉnh đăng ký trước 27/11/2017.
- Năm 2018 OLP thi trực tiếp trên hệ thống CMS, số lượng dự thi sẽ ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị hệ thống/kỹ thuật thi, vì vậy rất mong các trường đăng ký sớm, chính xác để BTC và trường Đăng cai chuản bị tốt nhất có thể cho kỳ thi.
- Đăng ký muộn sẽ không được chấp thuận vì BTC không thể vì một trường mà làm ảnh hưởng đến cả kỳ thi (bố trí máy, thiết lập hệ thống rất nặng nề).    
Công tác thi đua - khen thưởng: mong các thầy/cô Trưởng - Phó đoàn thực sự tham gia đều các Kỳ OLP có ít nhất 5 năm dẫn đoàn và chưa được tôn vinh đóng góp hãy chủ động eMail cho nguyenlong@vaip.vn thông tin đẫn đoàn và thành tích của trường mình trong OLP. Thông qua thông tin chính xác công tác thi đua khen thưởng sẽ minh bạch và đầy đủ hơn. 

Ban Tổ chức kêu gọi các Trường, các Đội tuyển đăng ký sớm giúp BTC và Trường đăng cai có đủ danh sách để bố trí máy thi và chuẩn bị tốt nhất đón các Đoàn và Đội tuyển tham dự OLP'18 và kỳ thi ICPC Asia Hanoi.


Các trường xem các đề OLP các năm trước ở mục Dành cho thí sinh để tham khảo, luyện tập!


ĉ
Long Nguyen,
21:15, 17 thg 10, 2018
Ċ
Long Nguyen,
21:16, 17 thg 10, 2018
Ċ
Long Nguyen,
21:15, 17 thg 10, 2018
Comments