Liên hệ


Ban Tổ chức Olympic Tin học Sinh viên VN và ACM/ICPC
 Asia Nha Trang 2016

Văn phòng Hội Tin học Việt Nam
Tầng 6 Số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội. 
Tel: (+844) 38211725/ 39712597 (ext 601,602) - Chị Nhung, Chị Sao
vietnamolp@gmail.com, acmicpc.vietnam@gmail.com
 
Web: http://vaip.vn 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Nha Trang, Khánh Hòa; Tel: 0583 831 148

email 

Cô Thúy: thuthuy@ntu.edu.vn

Thầy Văn:   minhvan@ntu.edu.vn - Phụ trách chuyên môn về kỳ thi


 

Hội đồng cố vấn Việt Nam Kỳ thi ACM/ICPC 
Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam; email: nguyenlong@vaip.vn ; nguyenlongvaip@gmail.com

Hội đồng Giám khảo Kỳ thi OLP'16 và ACM/ICPC Asia Nha Trang

PGS.TS Hồ Sĩ Đàm, Chủ tịch Hội đồng, eMail:  damhs@vnu.edu.vn  

PGS. TS. Bùi Thế Duy, eMail: duybt@vnu.edu.vn    
PGS.TS Nguyễn Đức Nghĩa, eMail: nghiand@soict.hut.edu.vn  

Website:  http://www.olp.vn/ và  http://www.ntu.edu.vn/
 
 
Website ACM/ICPC Việt Nam: 
http://acm-icpc.olp.vn 
Website ACM/ICPC Toàn Cầu:  http://icpc.baylor.edu/icpc/default.htm


Comments