Liên hệ


Ban Tổ chức Olympic Tin học Sinh viên VN và ACM/ICPC

Văn phòng Hội Tin học Việt Nam
Tầng 6 Số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội. 
Tel: (+844) 38211725/ 39712597 (ext 602) - Chị Phượng
Fax: (+844) 38211708
Web: http://www.olp.vn / http://www.vaip.org.vn

BTC Giải thưởng “Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở”
Văn phòng Hội Tin học Việt Nam
Tầng 6 Số 14 Trần Hưng Đạo , Hà Nội. 
Tel: (+844) 38211725/ 39712597 (ext 602) - Chị Phượng
Fax: (+844) 38211708
Email: itweek@vnn.vn, mhst@olp.vn
Website: http://www.olp.vn/mhst
Comments