Lưu trữ‎ > ‎

Olympic Tin học 2005


Danh sách dự thi


Đề thi 

Khối Siêu Cúp

Xem     |      Tải xuống

Khối Chuyên Tin

Xem     |      Tải xuống

Khối Không Chuyên

Xem     |      Tải xuống

Khối Cao Đẳng

Xem     |      Tải xuống

Khối tập thể chuyên tin

Xem     |      Tải xuống

Khối tập thể không chuyên

Xem     |      Tải xuống

Trắc nghiệm tiếng Anh

Phần 1     |     Phần 2     |     Phần 3

Kết quả


Ĉ
Người dùng không xác định,
06:27, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:26, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:26, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:26, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:27, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:27, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:27, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:27, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:27, 1 thg 6, 2010
Ċ
Người dùng không xác định,
06:27, 1 thg 6, 2010
Ĉ
Người dùng không xác định,
06:27, 1 thg 6, 2010
Comments