Đề thi

Tham khảo đề thi năm 2011 tại đây,
Đề thi năm 2012 sẽ đưa lên vào tháng 12/2012

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi Khối Cao đẳng OLP'11  218k v. 2 21:30, 9 thg 10, 2011 Ngon Pham
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi Khối Chuyên Tin học OLP'11  330k v. 2 21:28, 9 thg 10, 2011 Ngon Pham
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi Khối Không Chuyên tin OLP'11  220k v. 2 21:29, 9 thg 10, 2011 Ngon Pham
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi Khối Siêu CUP OLP'11  243k v. 2 21:27, 9 thg 10, 2011 Ngon Pham
Ċ
Xem Tải xuống
Đề thi khối Phần mềm nguồn mở OLP'11   230k v. 1 07:47, 10 thg 10, 2012 Ngon Pham
Ċ
Xem Tải xuống
Đê thi ACM/ICPC Cần Thơ 2011  282k v. 2 19:29, 10 thg 10, 2011 Ngon Pham
ċ

Xem Tải xuống
Ket qua Teams-Problems ACM/ICPC Can Tho 2011  23k v. 2 21:31, 9 thg 10, 2011 Ngon Pham
Ċ
Xem Tải xuống
English TEST01  107k v. 2 21:33, 9 thg 10, 2011 Ngon Pham
Ċ
Xem Tải xuống
ENGLISH TEST02  105k v. 2 21:34, 9 thg 10, 2011 Ngon Pham
Ċ
Xem Tải xuống
ENGLISSH TEST03  104k v. 2 21:34, 9 thg 10, 2011 Ngon Pham