Thư viện nguồn mở

Thư viện nguồn mở sẽ công bố đầu tháng 10/2012
Tham khảo thông tin OLP'11:OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2011

Từ 5-8 tháng 10 năm 2011

Trường Đại học Cần Thơ

Thư viện cho phần thi “Mã nguồn mở”

Ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay tiếp tục là Java và xoay quanh chủ đề phát triển ứng dụng cho HĐH nguồn mở dành cho các thiết bị di động Android (http://developer.android.com/index.html). Android là một hệ điều hành mã nguồn mở được phát triển bởi Google với tham vọng không chỉ chạy trên các dòng điện thoại thông minh mà còn nhiều thiết bị như: TV, máy tính bảng, các loại thiết bị nhúng khác... Phiên bản đầu tiên của Android được giới thiệu vào năm 2008 và hệ điều hành này đang có những bước tăng trưởng ấn tượng với xu hướng mở và miễn phí cho tất cả các công ty tổ chức.

Hệ điều hành sử dụng cho các đội thi là Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx). Môi trường phát triển tích hợp (IDE) Eclipse 3.5, JDK 1.6, Android SDK (Android 2.1 Platform) sẽ được cài đặt sẵn trên các máy của phòng thi. Tham khảo cài đặt môi trường phát triển Android trong liên kết http://developer.android.com/sdk/installing.html

Các thư viện mã nguồn mở sẽ được sử dụng trong phần thi “Mã nguồn mở” của OLP'11 là như sau :

  1. SQLite (http://www.sqlite.org/): Một cơ sở dữ liệu nhỏ gọn, được sử dụng bởi rất nhiều các công ty lớn như: Adobe, Google, Microsoft, Mozzila, Sun..., thường cho các ứng dụng phía client. Thư viện SQLite được tích hợp vào Android nhằm phục vụ cho việc lưu trữ cục bộ của các ứng dụng ở gói http://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/package-summary.html

  2. HttpComponents (http://hc.apache.org/): Một thư viện mã nguồn mở hỗ trợ việc thực hiện các lời gọi HTTP đến máy chủ. HttpComponents được tích hợp một phần vào Android ở gói http://developer.android.com/reference/org/apache/http/package-summary.html

  3. JSON (http://www.json.org/): JSON là một giao thức truyền dữ liệu được sử dụng khá phổ biến bởi các ứng dụng mô hình client-server. Thư viện hỗ trợ JSON được tích hợp vào Android ở gói http://developer.android.com/reference/org/json/package-summary.html

  4. Các thư viện chung trong nền tảng Android http://developer.android.com/reference/packages.html

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu các thư viện mã nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính trong các bộ thư viện mã nguồn mở này. Đề thi cho phần thi “Mã nguồn mở” sẽ bao gồm một số bài toán Tin học và câu hỏi liên quan đến các thư viện đã công bố kết hợp với các kỹ năng, thao tác lập trình trực tiếp trên máy tính với nội dung chủ yếu dựa trên khả năng hiểu, nắm bắt, sử dụng, khai thác, sửa lỗi và nâng cấp bộ thư viện mã nguồn mở đã công khai trước khi thi.

ċ
Ngon Pham,
19:15, 4 thg 8, 2011
Comments