Cẩm nang Olympic

Thời điểm phát hành : 25/11/2012
BTC phát hành Cẩm nang điện tử. Các đội có thể xem trực tuyến, hoặc download về in ra để tiện tham khảo

Mục lục Cẩm nang OLP'12 và ACM/ICPC Hanoi 2012:
(hãy in Cẩm nang để tiện tra cứu)
1. Giới thiệu OLP và Kỳ thi ACM/ICPC
2. Giới thiệu trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - HaUI
3. Chương trình tổng th
4. Chương trình Khai mạc OLP'12 và ACM/ICPC Vietnam
5. Chương trình Khai mạc ACM/ICPC Hanoi 2012 (theo chuẩn quốc tế)
6. Chương trình LBế Mạc và Tổng kết OLP'12 và Lễ Tổng kết trao giải ACM/ICPC
7. Chương trình chi tiêtt (địa điểm, các quy định mc áo thi đu và đeo thẻ dự thi, ăn uống)
8. Sơ đ tng th Khu A - Đại học Công nghiệp Hà Nội -  HaUI
9. Sơ đồ bố trí các Phòng thi các khối OLP'12, MHST FOSS và Kỳ thi ACM/ICPC Hanoi 2012
10. Sơ đ PC-Team Kỳ thi ACM/ICPC Hà Nội 2012
11. Quy chế OLP và ACM/ICPC 2012
12. Ni quy OLP và ACM/ICPC 2012
13. Thông tin cần biết đLiên h
Các Trường, các Đội tuyển và Trưởng - Phó đoàn in các hạng mục cần thiết để theo dõi và thực hiện.

Dowload theo các mục trong mục lục ở các tệp phía dưới
Tham khảo cẩm năng OLP-ACM 2011 tại đây:


Ċ
Ngon Pham,
03:15, 25 thg 11, 2012
Ċ
Ngon Pham,
03:16, 25 thg 11, 2012
Ċ
Ngon Pham,
03:14, 25 thg 11, 2012
Ċ
Ngon Pham,
03:15, 25 thg 11, 2012
Ċ
Ngon Pham,
03:15, 25 thg 11, 2012
Ċ
Ngon Pham,
23:46, 25 thg 11, 2012
Comments