Đại học Công nghiệp Hà Nội


Giới thiệu


Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có lịch sự phát triển trên 110 năm (1898), tiền thân từ 2 trường: Trường chuyên nghiệp Hà Nội & Trường chuyên nghiệp Hải Phòng. Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước, các Bộ, Ngành của Việt Nam tặng nhiều phần thưởng cao quý.

          Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới;

          02 Huân chương độc lập hạng Nhất;

          01 Huân chương chiến công hạng Nhất;

          01 Huân chương độc lập hạng Ba;

          01 Huân chương chiến công hạng Ba;

          12 Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều cờ thưởng và bằng khen của Chính Phủ, các Bộ, Ngành;

          Đảng bộ Nhà trường liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Các tổ chức Đoàn Thanh niên và Công đoàn luôn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc.

Ngày 02/12/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 315/2005/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày nay đang từng bước trưởng thành vững mạnh phấn đấu trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế  


     

Lịch sử hình thành

Các mốc lịch sử

  • Ngày 10/8/1898 Trường Chuyên nghiệp Hà Nội được thành lập chiểu theo Quyết định của phòng Thương mại Hà Nội. Năm 1931 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội.
  • Ngày 29/8/1913 Trường Chuyên nghiệp Hải phòng được thành lập theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương. Năm 1921 đổi tên thành Trường Kỹ nghệ Thực hành Hải Phòng.
  • Ngày15/02/1955 khai giảng khoá I Trường Kỹ thuật Trung cấp I tại địa điểm Trường Kỹ nghệ Thực Hành Hà Nội cũ (2F Quang Trung).
  • Năm 1956 khai giảng khoá I Trường Công Nhân Kỹ thuật I tại địa điểm trường Kỹ Nghệ thực Hành Hải Phòng cũ (Phố Máy Tơ Hải phòng). Trong thời gian chiến tranh trường chuyển lên Bắc Giang.
  • Năm 1962 Trường Kỹ thuật Trung cấp I tuyển sinh đào tạo cao đẳng, đổi tên thành Trường Trung cao cấp Cơ điện. Năm 1966 đổi tên thành Trường Trung học Cơ khí I, năm 1993 lấy lại tên cũ là Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội. Trong thời gian chiến tranh trường chuyển lên Vĩnh Phúc.
  • Năm 1986 Trường Công nhân Kỹ thuật I chuyển về xã Minh khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
  • Năm 1991 Trường Kỹ nghệ Thực hành Hà Nội chuyển về xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà nội
  • Ngày 22/4/1997 Bộ Công nghiệp ra quyết định số 580/QĐ-TCCB sát nhập 2 trường: Công nhân Kỹ thuật I và Kỹ nghệ Thực hành Hà nội lấy tên là Trường Trung học Công nghiệp I.
  • Ngày 28/5/1999 Quyết định số 126/ QĐ- TTG của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở trường Trung học Công nghiệp I.
  • Ngày 2/12/2005 Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 315/2005 QĐ/TTG thành lập Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.

Cơ cấu


Phòng/Ban chức năng

1. Phòng đào tạo

2. Phòng Tổ chức Hành chính

3. Phòng Tài chính Kế toán

4. Phòng Khoa học Công nghệ

5. Phòng Hợp tác Quốc tế

6. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên

7. Phòng Quản trị

8. Phòng Thanh tra Giáo dục

Khoa

1. Khoa Công nghệ Cơ khí

2. Khoa Công nghệ Điện

3. Khoa Công nghệ Điện tử

4. Khoa Công nghệ Ô tô

5. Khoa Công nghệ Thông tin

6. Khoa Công nghệ Hóa

7. Khoa Công nghệ May và Thời trang

8. Khoa Quản lý kinh doanh

9. Khoa Kế toán Kiểm toán

10. Khoa Sư phạm – Du lịch

11. Khoa Ngoại ngữ

12. Khoa Đào tạo Hợp tác Quốc tế

13. Khoa Tại chức

14. Khoa Khoa học cơ bản

15. Khoa Mác Lênin

16. Khoa Giáo dục Thể chất Quốc phòng

Trung tâm, Công ty trực thuộc

1. Trung tâm Việt Nhật

2. Trung tâm Việt Hàn

3. Trung tâm đào tạo sau đại học

4. Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Đại học Công nghiệp Hà Nội – Tập đoàn Hồng Hải

5. Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

6. Trung tâm đào tạo lái xe

7. Trung tâm cơ khí

8. Trung tâm quản lý chất lượng

10. Trung tâm thông tin thư viện

11. Trung tâm dịch vụ nhà ăn Ký túc xá

12. Trạm y tế

13. Công ty Hợp tác Đào tạo và Cung ứng Nhân lực HaUI (LETCO)


Liên hệ

Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Trụ sở chính: xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Cơ sở 2: xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Cơ sở 3: Phường Lê Hồng Phong, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 84-04 37655 391

Fax: 84-04 37655 261

Website:http://www.haui.edu.vn

Email: levietanh@haui.edu.vn hoặc phonghtqt@haui.edu.vn

 

 


Comments