Danh sách đăng ký

Cập nhật 26/11
1. Danh sách đăng ký OLP'12 và ACM/ICPC Hanoi 2012 theo mẫu BTC.
 
2. Danh s
ách 111 đội tuyển Việt Nam dự thi ACM/ICPC Hanoi 2012 và 18 đội tuyển Quốc tế đến Hà Nội tham dự ACM/ICPC Hanoi 2012.
3. Download và lưu - in Cẩm nang điện tử OLP'12 và ACM/ICPC Hanoi 2012 để tra cứu.

Thông báo quan trọng:
Cập nhật 22h45 24/11
1. Các đội tuyển kiểm tra danh sách đăng ký tham dự OLP'12 và ACM/ICPC Hanoi 2012 (update 22h30 ngày 24/11), chú ý xem lại các thông báo trong file danh sách và các thông báo trước.
2. Hiện có một số trường không có tên (hoặc thiếu) trong DS ACM/ICPC Hanoi 2012 (file ACM/ICPC) nhưng vẫn đăng ký trong danh sách OLP'12 vậy đề nghị kiểm tra, cập nhật và gửi lại. Tạm thời liệt kê:
   1. Đại học Công nghiệp Tp HCM
   2. Đại học Giao thông vận tải Hà Nội thừa 01 đội
   3. Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Tp HCM thiếu 02 đội.
       (Tất các đội đã được bôi đỏ trong cột số đội trong DS đăng ký OLP'12).


3. Không thể không đọc vì nếu không thực hiện sẽ bị thiệt thòi cho bản thân:
    Các bạn sinh viên đọc được hãy gọi và nhắc HLV của mình và các bạn cùng đội tuyển

BTC
vừa xuất file  từ data để in Giấy chứng nhận ACM/ICPC (và sẽ là chứng nhận Giải), in thẻ đeo dự thi của thí sinh, của Coach nhưng sai nhiều quá vì các đội điền tên linh tinh hoặc điền bằng tiếng Việt có dấu. Mặc dù BTC đã có hướng dẫn đăng ký online ACM/ICPC rất chi tiết (từ vòng online) nhưng có một số đội ý thức rất kém, coi thường cuộc thi.
Đề nghị các đội (sinh viên và HLV) các đội tuyển dự thi ACM/ICPC Hanoi 2012 kiểm tra và chỉnh sửa "Certificate name", "Badge Name" trên trang ACM/ICPC toàn cầu cho chính xác trước 12h00 PM ngày 25/11/2012. Nếu không thì thẻ đeo và giấy chứng nhận ACM/ICPC và cả chứng nhận Giải
(có xác nhận của Chủ tịch ACM/ICPC) sẽ chỉ xuất ra tđăng ký online của các đội trên CSDL có trong trang ACM/ICPC toàn cầu.
Ban Tổ chức kiên quyết không in lại và không chấp nhận các đề nghị khác sau ngày 25/11/2012 nếu không tự chỉnh sửa.

Nếu không ngay làm sẽ bị thi
t thòi!

(Xem trong tệp đính kèm trong mục Tin tức)

Cập nhật : 20/11/2012

1. Danh sách đăng ký ACM/ICPC Hanoi 2012 đến ngày 16/11 (download Tệp phía dưới)
2. Danh sách đăng ký OLP'12 và ACM/ICPC Hanoi 2012 (theo mẫu chuẩn sẽ bắt đầu đưa lên mạng từ 20/11/2012). Sáng 21/11 sẽ có danh sách đăng ký OLP'12 và ACM/ICPC Hanoi 2012 để các Trường, Đội tuyển kiểm tra và phản hồi.
3. Download mẫu đăng ký và Thông báo số 1 ở phía dưới

Ĉ
Ngon Pham,
09:28, 26 thg 11, 2012
Ĉ
Ngon Pham,
09:29, 26 thg 11, 2012
ĉ
Ngon Pham,
21:19, 29 thg 10, 2012
Ċ
Ngon Pham,
23:02, 29 thg 6, 2012
Comments