Kết quả

Kết quả Olympic/ACM ICPC 2012


Xếp hạng Việt Nam Top 10 ACM/ICPC Hanoi 2012
Rank VN Rank  Name  Solved  Time Prizze
1 4 Can Tho University - CTU.Optimists 5 1111 Nhất
2 6 Ho Chi Minh City University of Science - HCMUS-Accepters 4 369 Nhì
3 8 FPT University - Spear of Triam 4 385 Ba
4 9 University of Engineering and Technology - VNU - Database 4 406
5 10 FPT University - Mog 4 433
6 13 University of Engineering and Technology - VNU - DiscreteMath 4 588
7 13 Ho Chi Minh City University of Technology - BK_headshot 4 646
8 13 Hanoi University of Science and Technology - bkSaturn 4 715
9 13 Ho Chi Minh City University of Science - HCMUS-Musketeers 4 757
10 13 Ho Chi Minh City University of Technology - BK_FA 4 764

Xếp hạng (tạm thời) Việt Nam Top 6 Không chuyên Tin ACM/ICPC Hanoi 2012

Rank KC VN
Rank  Name  Solved Giải  Time att|solv
1 58 Banking Academy of Vietnam - BAV Young Buffalo 1 Nhất 124 17| 1
2 58 Ho Chi Minh City University of Industry - IUH.Circle           (3 sinh viên khố Cao đẳng)             
1 Nhì
143 10| 1
3 58 Posts and Telecommunications Institute of Technology, HN - PTIT5 1 Ba
157 13| 1
4 58 HCMC University of Pedagogy - HCMUP3 1 KK
188 10| 1
5 58 Hanoi Architectural University - Victory 1 KK
189 8| 1
6 58 Duy Tan University - DuyTan Stork3 1 KK
216 6| 1

 
Kết quả Kỳ thi Quốc gia online ACM/ICPC Việt Nam

Kết quả theo Trường (theo cách xếp hạng quốc gia của WF ACM/ICPC)
 

Rank  Name  Solved  Time  Prize
 


 
1 FPT University - Mog 5 423 Champion
2 FPT University - Spear of Triam 5 445 Gold (*)
2 VNU University of Science - HTTP 5 462 Gold
2 Ho Chi Minh City University of Science - HCMUS-Accepters 4 267 Gold
2 University of Engineering and Technology - VNU - DiscreteMath 4 324 Gold
5 FPT University - Unknown 4 486 Silver (*)
5 Ho Chi Minh City University of Science - HCMUS-TNT 4 647 Silver (*)
5 University of Engineering and Technology - VNU - Database 4 701 Silver (*)
5 Ho Chi Minh City University of Technology - BK_FA 3 151 Silver
5 University of Engineering and Technology - VNU - ComputerArchitecture 3 152 Silver (*)
5 Nha Trang University - GreenHornet 3 155 Silver
5 Hanoi University of Science and Technology - bkVIT 3 178 Silver
5 Ho Chi Minh City University of Technology - BK_LOL 3 182 Silver (*)
5 Ho Chi Minh City University of Science - HCMUS-TheBlue 3 243 Silver (*)
5 Foreign Trade University - FTU Knights 2 3 259 Silver
15 Hanoi University of Science and Technology - bkSaturn 3 269 Bronze (*)
15 Ho Chi Minh City University of Science - HCMUS-DLT 3 293 Bronze (*)
15 University of Information Technology - Vietnam National University HCM - Zeus 3 299 Bronze
15 FPT University - Ex-Members 3 301 Bronze (*)
15 Hanoi University of Science and Technology - bkCHN 3 408 Bronze (*)
15 National Economics University - NEU UNITED 3 421 Bronze
15 VNU University of Science - UDP 3 540 Bronze (*)
15 Can Tho University - CTU.Inspiration 3 552 Bronze
15 Posts and Telecommunications Institute of Technology, HCMC - PTITHCM_AnLoVi 3 573 Bronze                                        

BẰNG KHEN CỦA CÁC BỘ VÀ LIÊN HIỆP HỘI

Bằng khen của Bộ GĐ-ĐT cho các Tập thể và Cá nhân xuất sắc:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho:
    + Trường đăng cai Đại học Công nghiệp Hà Nội.
    + Trường xuất sắc nhất (thành tích thi các năm gần đây) Đại học FPT
    + Cá nhân : Ths. Nguyễn Văn Thiện,  ĐH  Công nghiệp Hà Nội
2. Các giải nhất các khối thi OLP'12


Bằng khen của Bộ TTTT cho Đội tuyển ACM/ICPC khối chuyên và không chuyên tin xuất sắc nhất:

    + Đội tuyển CTU-Optimusts - Đi học Cần Thơ
    + Đội tuyển
BAV Young Buffalo - Học viện Ngân hàng (khối ACM/ICPC không chuyên)

Bằng khen của Bộ KH&CN cho giải Phần mềm nguồn mở và giải Đồng độ
i
    + Giải đồng đội: Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp HCM (CT), Học viện Tài chính (KCT), Cao đẳng Công thương Tp HCM (CĐ)
    + Đội tuyển Đại học CNTT - ĐHQG Tp Hồ Chí Minh


Bằng khen của Liên hiệp các Hội KH&KT VN cho các Tập thể và Cá nhân xuất sắc:

    + Trường đăng cai Đại học Công nghiệp Hà Nội.
    + TS. Trần Đức Quý, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
    + Khoa CNTT xuất sắc : trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp Hồ Chí Minh
    + Khoa CNTT xuất sắc : Đại học Cần Thơ
    + Ths. Đỗ Đức Đông và TS. Kiều Văn Hưng - HĐGK
    + Thầy Huỳnh Anh Dũng, Trưởng đoàn Đại học FPT

Bằng khen và Chứng nhận của Hội Tin học Việt Nam cho Tập thể và Cá nhân xuất sắc:
    + Các đơn vị tham gia công tác tổ chức OLP'12.
    + Các giải Nhì, Ba các khối OLP'12
    + Các Giải Nhất, Nhì, Ba vòng Quốc gia ACM/ICPC online (ngày 27/10)
    + Các giải Nhì, Ba Việt Nam Kỳ thi ACM/ICPC Hà Nội (Chuyên và Không chuyên)
    + Các chính thức Dán Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng PMNM

Chứng nhận của ACM/ICPC toàn cầu :
    + Chứng nhận Giải cho các đội tuyển đoạt giải chính thức ACM/ICPC Hanoi 2012.
    +
Chứng nhận dự thi cho các đội tuyển tham d ACM/ICPC Hanoi 2012.

Chú ý:
+ Danh s
ách thưởng chính thức sẽ sớm công bố tại đây và gửi đến từng trường
+ Các Bằng khen và Chứng nhận còn thiếu sẽ chuyển đến các Trường, đề nghị HLV liên hệ qua eMail vđịa chỉ itweek@vnn.vn và olpvn2011@gmail.com để thông báo địa chỉ phát chuyển chính xác (chú ý nếu không thông báo sẽ gửi đảm bảo vđịa chỉ trường, việc thất lạc BTC sẽ không chịu trách nhiệm)

Đề thi OLP'12 các khối download phía dưới

Ċ
Ngon Pham,
18:42, 3 thg 12, 2012
Ċ
Ngon Pham,
18:43, 3 thg 12, 2012
Ċ
Ngon Pham,
18:39, 3 thg 12, 2012
Ċ
Ngon Pham,
18:40, 3 thg 12, 2012
Comments