Tài trợ

Ban Tổ chức kính mời các Nhà tài trợ vì tài năng trẻ CNTT-TT Việt Nam hãy tham gia hỗ trợ, tài trợ cho Kỳ thi, danh vị và thương hiệu của Nhà Tài trợ công bố tại đây sẽ được các trường ĐH&CĐ và cộng đồng sinh viên yêu mến ngành CNTT-TT trân trọng, đón chào.  

Chi tiết xem mục : Dành cho Nhà Tài trợ


DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ OLP'11 và ACM/ICPC VIỆT NAM NĂM 2011

Tài trợ chính


Tài trợ bạc

 
 

Tài trợ đồng

Tài trợ tổ chức và giải thưởng


 
 


 


  

 
 
 


 
 
 
 

Comments