Ban Giám Khảo


Vòng chung khảo

  1. TS. Nguyễn Hồng Quang, Viện Tin học Pháp ngữ, Chủ tịch

  2. TS. Ngô Bá Hùng, Trường ĐHCT, Phó Chủ tịch

  3. KS. Tạ Quang Thái, Cty Asianux, thành viên

  4. KS. Lê Quốc Thái, Viện CNTT, Hà Nội, thành viên

  5. KS. Phạm Hữu Ngôn, Cty Caterva Vietnam , Tp HCM, thành viên

  6. KS. Lưu Văn Hậu, Cty i3, Hà Nội, thành viên.

Vòng sơ khảo

Số TT Họ, tên đệm Tên Cơ quan
1 Phan Anh Dũng Cty Huesoft
2 Bùi Việt Cty Schoolnet
3 Mã Hoàng Hải Cty Vsena
4 Huỳnh Xuân Hiệp ĐH Cần Thơ
5 Ngô Bá Hùng ĐH Cần Thơ
6 Nguyễn Thế Hùng Cty VINADES.,JSC
7 Nguyễn Vũ Hưng HanoiLUG
8 Đinh Đức Anh ĐHBK TpHCM
9 Lê Trung Nghĩa Bộ KHCN
10 Phạm Hữu Ngôn Cty Caterva Vietnam, Tp HCM
11 Lê Quốc Thái Viện CNTT
12 Tạ Quang Thái Asianux, VietSoftware Gr
13 Lê Huỳnh Công Thảo Cty MHS, Tp HCM
14 Nguyễn Đại Thọ ĐHCN, ĐHQG Hà Nội
15 Trương Anh Tuấn Cty iWay Vietnam
16
Dương Anh Phương Cty NetNam
17
Mai Đức Thuận Cty iWay Vietnam

Vòng sơ tuyển

Số TT Họ, tên đệm Tên Cơ quan
1 Vũ Thế Bình Cty NetNam
2 Phùng Công Định Cộng đồng NukeViet
3 Nguyễn Hữu Đức ĐHBK Hà Nội
4 Phan Anh Dũng Cty Huesoft
5 Bùi Việt Cty SchoolNet
6 Mã Hoàng Hải Cty VSENA
7 Nguyễn Thanh Hải Cty NetNam
8 Nguyễn Văn Hiền Cty iNet Solutions
9 Huỳnh Xuân Hiệp ĐH Cần Thơ
10 Trần Trung Hiếu Cty NetNam
11 Trương Anh Hoàng ĐHCN, ĐHQG Hà Nội
12 Nguyễn Thế Hùng Cty VINADES.,JSC
13 Ngô Bá Hùng ĐH Cần Thơ
14 Nguyễn Vũ Hưng Cty Vinicorp
15 Lê Trung Nghĩa Bộ KHCN
16 Phạm Hữu Ngôn Cty Caterva Vietnam, TpHCM
17 Lê Quốc Thái Viện CNTT
18 Tạ Quang Thái Asianux, VietSoftware Gr
19 Lê Huỳnh Công Thảo Cty MHS, Tp HCM
20 Vũ Văn Thảo Cty VINADES.,JSC
21 Nguyễn Đại Thọ ĐHCN, ĐHQG Hà Nội
22 Trương Anh Tuấn Cty iWay Vietnam


Comments