Danh sách giám khảo


Danh sách giám khảo vòng 1

Số TT

Họ, tên đệm

Tên

Cơ quan

1

Bùi Vũ

Anh

ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội

2

Vũ Thế

Bình

Cty NetNam

3

Phan Anh

Dũng

Cty Huesoft

4

Huỳnh Xuân

Hiệp

ĐH Cần Thơ

5

Nguyễn Thế

Hùng

Cty VINADES.,JSC

6

Lê Tấn

Hùng

ĐHBK Hà Nội

7

Đỗ Thanh

Nghị

ĐH Cần Thơ

8

Lê Trung

Nghĩa

Bộ KHCN

9

Lê Quốc

Thái

Viện CNTT

10

Tạ Quang

Thái

Asianux, VietSoftware Gr

11

Lê Huỳnh Công

Thảo

Cty MHS, Tp HCM

12

Nguyễn Đại

Thọ

ĐHCN, ĐHQG Hà Nội


Comments