Đường dây nóng

Ban Tổ chức OLP’ 10 và Kỳ thi ACM/ICPC Hanoi 2010

 Hội Tin học Việt Nam, tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo Hà Nội

Tel: 84-4-38211725, 39712597 (ext 602, 603),  Fax: 84-4-38211708,   

Email: itweek@vnn.vn; vaip@vnn.vn, (Cô Vũ Thị Phượng)

TK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
003 70406 0000 979 (VND)
003 84006 0000 085 (USD)

Ban Tổ chức Kỳ thi ACM/ICPC
Ông Nguyễn Long, Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam; email: long.ng@vnn.vn

PGS.TS Hồ Sĩ Đàm, Chủ tịch Hội đồng, eMaildamhs@vnuh.edu.vn 

TS. Bùi Thế Duy, eMail: duybt@vnu.edu.vn    
PGS.TS Dương Anh Đức, eMail: daduc@hcmuns.edu.vn   


Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

144 Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 84.4.7547.461, Fax: 84.4.7547.460, Email: coltech@vnu.edu.vn, Website: http://www.coltech.vnu.edu.vn/

 

PGS.TS Nguyễn Việt Hà,  phó hiệu trưởng email: hanv@vnu.edu.vn

 

Websitehttp://www.olp.vn/ và  www.itweek.org.vn/Olympic/2010/ và  http://www.coltech.vnu.edu.vn/


Website ACM/ICPC:
http://www.itweek.org.vn/ACM_ICPC_VN/                          http://icpc.baylor.edu/icpc/default.htm
Comments