Kết quả - Đề thi

Đề thi OLP'16 các Khối ở tệp đính kèm phía dưới

KẾT QUẢ OLP'16:

Chúc mừng lần đầu tiên 2 lần Vô địch - CUP Vàng SIÊU CUP OLP'15-OLP'16:
sinh viên Phạm Văn Hạnh, Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội,
Chúc mừng chủ nhân, các nhà Vô địch, Giải Nhất, Nhì, Ba và các giải Khuyến khích các khối thi OLP'16


Ċ
Long Nguyen,
02:05, 12 thg 12, 2016
Ċ
Long Nguyen,
00:11, 12 thg 12, 2016
Ċ
Long Nguyen,
00:11, 12 thg 12, 2016
Ċ
Long Nguyen,
02:32, 14 thg 12, 2016
Comments