Lịch OLP và ACM/ICPC


OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 21

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ACM/ICPC HÀ NỘI 2012

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, từ 27 - 30 tháng 11 năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH

Chiều Thứ Ba:  27/11 - Đăng ký OLP’12 và Kỳ thi ACM/ICPC Hà Nội 2012

14h30 -  17h00

Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam  và ACM/ICPC Hà Nội

Tại Trung tâm Thông tin Thư viện, sảnh Nhà A11 - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng Thứ Tư:  28/11 Khai mạc OLP’12

8h30 -  9h30

Đăng ký tham dự và đại biểu

9h30 -  11h00

Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 21 năm 2012

Hội trường Trung tâm Thông tin Thư viện, Tầng 3, Nhà A11 - ĐH Công nghiệp Hà Nội

    Chiều Thứ Tư:  28/11 -  Thi giải cá nhân OLP’12

                                                 tại Trung tâm Thông tin Thư viện, Nhà A11 và Khoa Đào tạo Hợp tác quốc tế

13h30 – 14h00

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân

14h00 – 17h00

Thi các khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C); Siêu Cúp (D)

14h30 – 17h00

Hội nghị các Trưởng đoàn và đại biểu tham dự OLP’12 và ACM/ICPC 2012

Sáng Thứ năm: 29/11 -  Thi  khối PMNM, Giao lưu ngày Internet Việt Nam năm 2012

                                              tại Trung tâm Thông tin Thư viện, sảnh và tầng 3, Nhà A11

8h00 – 11h00

Thi khối PMNM(H) tại Nhà A1 - Đại học Công nghiệp HN

8h30 -11h00

Giao lưu sinh viên nhân ngày Internet Việt Nam 1/12/2012

 Chiều Thứ năm:  29/11 - Khai mạc Kỳ thi Quốc tế  ACM/ICPC Hà Nội năm 2012

Chung khảo Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở 2012

tại Trung tâm Thông tin Thư viện, Nhà A11

13h30 - 17h30

Chung khảo Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở 2012

17h30 - 18h30

Ngoạị khoá PMNM:  Meetup OpenStack

13h30 – 15h30

Khai mạc Kỳ thi  ACM/ICPC Hà Nội năm 2012

15h45 – 16h45

Họp các Trưởng đoàn ACM/ICPC Hà Nội

16h00 – 18h00

Các đội tham dự ACM/ICPC nộp tài liệu, nhận và thử máy – Khu thi ACM/ICPC

Sáng Thứ sáu: 30/11  - Thi lập trình ACM/ICPC Hà Nội 2012

                                          tại Trung tâm Thông tin Thư viện, tầng 2, Nhà A11

6h30 - 7h30

Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị

7h30 - 11h40

Công bố online kết quả  trong Khu thi và Khu khán giả từ 8h30 – 12h30

7h40 – 12h40

Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi

11h45 – 12h30

Ăn trưa (dành cho các trưởng/phó đoàn) tại Khu nhà ăn sinh viên

          Chiều Thứ sáu: 30/11 – Thăm quan Hà Nội

14h00 – 17h00

Chương trình thăm quan Hà Nội tự do

      Thứ sáu: 30/11 - Lễ Tổng kết, Trao giải và trao cờ đăng cai Olympic & ACM/ICPC năm 2012

 tại Trung tâm Thông tin Thư viện, tầng 3, Nhà A11

17h00 – 18h15

Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Trao các giải OLP’12

Trao giải Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở năm 2012

      Thứ sáu: 30/11 - Trao giải Kỳ thi ACM/ICPC Hà Nội 2012 - Tổng kết và giao lưu

18h30 - 19h45

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi

19h45 - 20h15

Công bố kết quả và Trao giải ACM/ICPC Hà Nội 2012

Lưu ý: Chi tiết chương trình có thể thay đổi vào phút cuối.
Đang tiếp tục cập nhật...
Comments