Lịch OLP & ACM/ICPC Hanoi

Thứ ba (dự kiến 23/11/2010):  Đăng ký OLP’10 -  Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

13h30 -  17h00

Đăng ký Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam  và ACM/ICPC Việt Nam năm 2010

Tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

16h00 -17h30

Họp Trưởng đoàn OLP’10

Sáng Thứ  tư: Thi giải cá nhân OLP’10  - Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

7h30 – 8h00

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân

8h00 – 11h00

Thi các khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C); Siêu Cúp (D)

11h45 – 12h30

Ăn trưa tại Khu nhà ăn sinh viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

8h30 – 10h30

Họp các Trưởng đoàn tham dự OLP’10

13h30 – 17h30

Các hoạt động KH-CN dành cho sinh viên

Sáng Thứ năm: Khai mạc OLP’10 và ACM/ICPC Hà Nội 2010 - Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

7h30 – 9h00

Đăng ký ACM/ICPC Hà Nội Việt Nam năm 2010

Tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

9h30 – 11h00

Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 19 và Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam - Hà Nội  năm 2010 - Tại Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

11h00 -11h45

Thi trắc nghiệm Tiếng Anh

Họp Trưởng đoàn OLP’10

11h45 – 12h30

Ăn trưa tại Khu nhà ăn sinh viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều Thứ 5:  Thi nội dung Phần mềm nguồn mở -  Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

14h00 – 17h00

Thi khối Phần mềm nguồn mở (H)

13h30 – 17h00

Chung khảo Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở

15h00 – 16h30

Họp các Trưởng đoàn dự thi ACM/ICPC Hà Nội - Việt Nam

16h00 – 18h00

Các đội tham dự ACM/ICPC  nộp tài liệu, nhận và thử máy – Khu vực thi ACM/ICPC

Sáng Thứ 6: Thi Lập trình Quốc tế  ACM/ICPC Hà Nội, Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

6h30 - 7h30

Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị

7h30 - 11h40

Công bố online kết quả  trong Khu thi và Khu khán giả từ 8h45 – 11h40

7h40 – 12h40

Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi

11h45 – 12h30

Ăn trưa tại Khu nhà ăn sinh viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều Thứ 6: Thăm quan Hà Nội

12h30 – 17h00

Chương trình thăm quan Hà Nội

Thứ 6: Lễ Tổng kết, Trao giải và trao cờ đăng cai Olympic & ACM/ICPC năm 2010

17h30 – 18h30

Lễ Tổng kết và trao giải OLP’10

18h30 - 18h40

Công bố kết quả và Trao giải ACM/ICPC Việt Nam - Hà Nội 2010

Công bố kết quả và Trao giải Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở

19h05 – 22h00

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi và phát thưởng

Lưu ý: Chi tiết chương trình có thể thay đổi vào phút cuối.

Comments