Chương trình

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 27

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ACM/ICPC ASIA HANOI

CHƯƠNG TRÌNH

 

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, từ 27 đến 30 tháng 11 năm 2018

 

 

Chiều Thứ Ba:  27/11 - Đăng ký OLP’18 và Kỳ thi ACM/ICPC Asia Hanoi 2018

14h30 -  17h00

Đăng ký tham dự Olympic Tin học Sinh viên VN và ACM/ICPC Asia Hanoi Sảnh …. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km10, Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông,Hà Nội

Sáng Thứ Tư:  28/11 Khai mạc OLP’18

7h30 – 9h15

Sinh viên các khối thi OLP’18 thử máy & hệ thống thi trực tuyến (online Judge CMS)

Các phòng máy Nhà I và Khu thi đấu ACM/ICPC

9h00 -  9h30

Đăng ký đại biểu tham dự

9h30 -  11h00

Khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 27 năm 2018

Hội trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

11h30 -  12h30

Ăn trưa (dành cho thí sinh OLP’18 và các trưởng/phó đoàn) tại Nhà ăn

    Chiều Thứ Tư:  28/11 -  Thi giải cá nhân OLP’18

13h30 – 14h00

Thí sinh tập trung làm thủ tục dự thi các Khối cá nhân

Các phòng máy Nhà I và Khu thi đấu ACM/ICPC

14h00 – 17h00

Thi các khối Chuyên (A), Không chuyên (B), Cao đẳng (C); Siêu Cúp (D)

14h30 – 17h00

Hội nghị các Trưởng đoàn tham dự OLP’18 và ACM/ICPC Asia Hanoi 2018

Sáng Thứ năm: 29/11 -  Giao lưu OLP’18 và thi khối Phần mềm nguồn mở                                     

7h30 – 15h30

Thi khối PMNM (H)

Phòng máy Nhà I

 Chiều Thứ năm:  29/11 - Khai mạc Kỳ thi ACM/ICPC Asia Hanoi 2018

13h30 – 15h30

Khai mạc Kỳ thi  ACM/ICPC Asia Hanoi năm 2018

Hội trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

16h00 – 16h45

Họp các Trưởng đoàn ACM/ICPC Asia Hanoi

16h00 – 18h00

Các đội tham dự ACM/ICPC  nộp tài liệu, nhận và thử máy – Khu vực thi ACM/ICPC

Khu thi đấu - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Sáng Thứ sáu: 30/11  - Thi lập trình ACM/ICPC Asia Hanoi năm 2018

tại Khu thi đấu – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

7h00 - 7h45

Thí sinh  làm thủ tục và công tác chuẩn bị

8h00 – 13h00

Thí sinh làm bài / Phục vụ ăn trưa và giải khát trong khi thi

Đại biểu theo dõi online Scoreboard từ 8h15 – 12h00

11h45 – 12h30

Ăn trưa (dành cho các trưởng/phó đoàn) tại khu vực thi.

          Chiều Thứ sáu: 30/11 – Thăm quan Hà Nội, Hà Đông

14h00 – 17h00

Chương trình thăm quan tự do và thăm quan

      Thứ sáu: 30/11 - Lễ Tổng kết, Trao giải và trao cờ đăng cai Olympic & ACM/ICPC năm 2019

Hội trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

17h00 – 18h20

Tổng kết Olympic Tin học sinh viên Việt Nam và Trao các giải OLP’18

      Thứ sáu: 30/11 - Trao giải Kỳ thi ACM/ICPC Asia Hanoi 2018 - Tổng kết và giao lưu

18h40 - 19h10

Công bố kết quả và Trao giải ACM/ICPC Asia Hanoi 2018

19h15 - 20h30

Tiệc liên hoan, Giao lưu giữa các đội dự thi

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Lưu ý: Chương trình dự kiến,  Chi tiết chương trình có thể thay đổi vào phút cuối.


Comments