Quy chế

QUY CHẾ

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM

& KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ACM/ICPC TẠI VIỆT NAM

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm động viên phong trào học tập tin học và khuyến khích các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước. Từ năm 2005, sau những năm thử nghiệm với tiêu chuẩn thi lập trình quốc tế ACM/ICPC cho quy trình chấm thi và thi trực tuyến cho khối thi tập thể ”lều chõng”, từ năm 2006 Việt Nam chính thức được chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) Khu vực Châu Á. Từ năm 2007, Olympic Tin học sinh viên Việt Nam đã kết nối với Kỳ thi ACM/ICPC thành một Hội thi tin học cho sinh viên Việt Nam và Khu vực Châu Á. Quy mô và phạm vi của Kỳ thi mở rộng theo quy định chung của Chính Phủ và bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đăng cai

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Việt Nam được tổ chức tuân theo các thể lệ sau đây:

Điều 1: TIÊU CHÍ CỦA CUỘC THI.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi vòng loại lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Việt Nam (sau đây viết tắt là OLP Và ACM/ICPC Việt Nam) được tổ chức nhằm động viên phong trào học tập, tự nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế của sinh viên trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT) trong các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam và các nước trong Khu vực Châu Á, góp phần phát hiện và khuyến khích các tài năng tin học trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phạm vi của Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi vòng loại lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam tổ chức với các khối thi sau:

§  Khối thi cá nhân Siêu CUP OLP

§  Khối thi cá nhân Chuyên Tin học

§  Khối thi cá nhân Không Chuyên Tin học

§  Khối thi cá nhân cho các trường Cao đẳng

§  Khối thi tập thể ACM/ICPC

§  Khối thi tập thể không chuyên và cao đẳng ACM/ICPC

§  Khối thi Phần mềm nguồn mở

Điều 2: ĐỐI TƯỢNG DỰ THI.

Mọi sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng đều có thể đăng ký tham gia dự thi xét chọn vào các đội tuyển của từng trường. Mỗi trường có thể tổ chức tuyển chọn và thành lập nhiều đội tuyển tham dự theo các khối thi tập thể  và một đội tuyển tham dự khối tranh giải Cá nhân theo quy định dưới đây. Các khối thi gồm có:

·         Khối A (cá nhân Siêu Cúp OLP): Được tổ chức thi độc lập, không phân biệt Chuyên hay Không Chuyên Tin học, không phân biệt các sinh viên đã đoạt giải Tin học chính thức trong nước và quốc tế. Mỗi trường có thể thành lập đội tuyển thi Siêu Cúp (tối đa 05 sinh viên đang theo học tại trường).

·         Khối B (Khối Cá nhân chuyên Tin học): Dành cho sinh viên đào tạo theo mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học. Các sinh viên năm thứ nhất thuộc mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học không bắt buộc phải đăng ký thi khối này. Khuyến khích các sinh viên không thuộc ngành đào tạo trên đăng ký dự thi.

·         Khối C (cá nhân không chuyên Tin học): Chỉ dành cho sinh viên các ngành đào tạo khác mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học.

·         Khối D (cá nhân Khối Cao đẳng): Dành riêng cho các trường Cao đẳng (đề thi không chuyên). Nếu trường Cao đẳng nào xét thấy khả năng tham gia vào các Khối thi bậc Đại học, Ban Tổ chức khuyến khích và tạo điều kiện tham gia.

·         Khối E (Tập thể ACM/ICPC): Mỗi trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam hoặc Khu vực Châu Á có thể cử nhiều đội tuyển tham gia, mỗi đội gồm 03 thí sinh và 1 huấn luyện viên thi lập trình quốc tế trong 5 tiếng với 01 máy PC và 01 bộ đề thi. (Đối tượng dự thi và tiêu chuẩn thi căn cứ theo Quy chế, Quy định  trên trang chính thức của ACM/ICPC: http://icpc.baylor.edu/icpc/default.htm  ).

·         Khối F (Tập thể ACM/ICPC dành cho Khối không chuyên và Cao đẳng): Mỗi trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam có thể cử nhiều đội tuyển tham gia, mỗi đội gồm 03 thí sinh và 1 huấn luyện viên thi lập trình quốc tế trong 5 tiếng với 01 máy PC và 01 bộ đề thi. Đối tượng tham dự đội tuyển là các sinh viên đáp ứng theo tiêu chí dự thi khối cá nhân không chuyên và cao đẳng. Xếp hạng trao giải riêng cho các đội tuyển tham dự khối này.

·         Khối H (Tập thể Phần mềm nguồn mở): Mỗi trường có thể thành lập không quá 02 đội tuyển thi Phần mềm nguồn mở với tối đa 03 sinh viên một đội tuyển.

·         Các đội tuyển quốc tế đến từ khu vực Châu Á đăng ký dự thi ACM/ICPC Việt Nam thi theo đối tượng Khối E  và đăng ký theo quy định chung của Kỳ thi ACM/ICPC theo thông tin đăng ký trên website: http://www.itweek.org.vn/ACM_ICPC_VN/http://icpc.baylor.edu/icpc/

·          Các quy định cụ thể về đối tượng dự thi:

+ Các Đội tuyển của từng trường thi các khối cá nhân B (chuyên tin), C (không chuyên tin) và D (cao đẳng) gồm  không quá 3 sinh viên, không có thí sinh dự bị. Xếp giải đồng đội các khối này trên cơ sở đội tuyển đủ 3 thí sinh (tổng điểm).  

+ Các sinh viên đã từng đạt giải từ giải Ba trở lên trong các Kỳ thi quốc gia và quốc tế về tin học dành cho học sinh giỏi phổ thông không được đăng ký thi các khối cá nhân (B, C và D), chỉ được đăng ký thi Khối cá nhân Siêu CUP (A).

+ Các sinh viên đã từng đoạt giải cá nhân chính thức (từ giải Ba trở lên) trong các Kỳ thi Olympic Tin học trước đây không được tham gia đội tuyển dự thi các khối cá nhân của khối đã từng đoạt giải (Khối B, C và D). Khuyến khích các thí sinh đã đoạt giải Olympic Tin học các kỳ trước đăng ký thi vượt cấp  (thí dụ: từ Cao đẳng, Không chuyên hoặc Chuyên tin lên Chuyên Tin học và Siêu CUP).

+ Khối thi tập thể ACM/ICPC E và F sẽ thi cùng thời điểm (đề thi như nhau) và khác với lịch thi các Khối cá nhân. Mỗi trường có thể đăng ký nhiều đội tuyển tham gia dự thi tập thể ACM/ICPC (khối E và F).

Điều 3: HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI.

·         Khối A, B, C, D: Là các khối thi cá nhân dành cho sinh viên đang theo học các  trường đại học, cao đẳng; thi lập trình và kỹ năng tin học trên máy tính giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình Tin học đại cương hiện hành và nâng cao.

·         Khối C, D (không chuyên và cao đẳng): Là các khối thi cá nhân dành cho sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng; nội dung thi: một phần thi lập trình giải một số bài toán cụ thể, giải một số bài toán ứng dụng, thi kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu (có thể trên bảng tính điện tử Excel). Tất cả nội dung thi đều thuộc phạm vi chương trình Tin học đại cương hiện hành và nâng cao.

·         Khối A - Siêu Cúp: Thi cùng thời gian với các khối B, C, D. Mỗi trường có không quá 05 thí sinh dự thi. Giải thưởng gồm có 01 Cúp Vàng, 02 Cúp Bạc và 03 Cúp Đồng cùng với Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chứng nhận đoạt Cúp.

·         Khối tập thể E (ACM/ICPC): theo tiêu chuẩn kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC. Cả đội giải chung một đề thi (có thể là đề tiếng Anh nếu Ban Tổ Chức ACM/ICPC Châu Á yêu cầu) trên cùng một máy tính. Chấm test tự động, trực tuyến: câu nào xong trước chấm trước và công bố kết quả chấm trực tuyến. Các đội được quyền làm lại những câu sai đến khi đúng (nếu thời gian cho phép). Câu đúng được 1 điểm, việc đánh giá thứ bậc căn cứ theo tổng thời gian làm bài ngắn nhất. Kết quả trực tuyến sẽ công khai từ phút làm bài thứ 45 trong khu vực tổ chức thi và cho khán giả theo dõi, trước khi kết thúc thời gian thi 60 phút sẽ dừng công bố trực tuyến kết quả. Thể lệ và quy chế thi khối tập thể E tuân thủ tiêu chuẩn ACM/ICPC.

·         Khối tập thể F dành cho không chuyên tin và cao đẳng (ACM/ICPC): cùng thi chung với khối E, giải thưởng và xếp hạng riêng. Nếu đề bài bằng tiếng Anh, các đội tuyển khối F được phát đề dịch sang tiếng Việt sau 60 phút kể từ khi bắt đầu giờ thi chính thức.

è Ngôn ngữ lập trình cho các khối chuyên tin, Siêu CUP: C/C++ và Java

è Ngôn ngữ lập trình và kỹ năng cho các khối không chuyên tin, cao đẳng: C/C++,  Java và Pascal và bảng tính điện tử Excel

è Ngôn ngữ lập trình cho các khối Tập thể ACM/ICPC: C/C++,  Java. Các đội tuyển thi ACM/ICPC được sử dụng từ điển.

·         Khối Phần mềm nguồn mở H: Là các khối thi dành cho tập thể giải một số bài toán Tin học trên máy tính bằng Phần mềm nguồn mở và trả lời các câu hỏi liên quan đến Phần mềm mã nguồn mở (thi vào buổi riêng). Mỗi đội tuyển có tối đa 03 thí sinh dự thi.  Thể lệ và quy chế thi khối Phần mềm nguồn mở sẽ được cụ thể và chi tiết hóa trong văn bản riêng.

·         Thi trắc nghiệm tiếng Anh: Ngoài thi lập trình giải các bài tập trên máy tính, tại kỳ thi sẽ tổ chức nội dung thi trắc nghiệm tiếng Anh trong tin học dành cho tất cả các thí sinh ngay sau lễ khai mạc Kỳ thi. Các thí sinh đạt kết quả cao sẽ được trao các phần thưởng kèm chứng chỉ của Ban Tổ chức.

Điều 4: ĐĂNG KÝ DỰ THI.

·         Danh sách các đội tuyển cần được gửi cho Ban Tổ chức bằng đường thư điện tử (hoặc bưu điện) muộn nhất trước 15 ngày tính từ thời điểm khai mạc kỳ thi. Danh sách chính thức có xác nhận của trường (ký tên đóng dấu của trường) nộp cho Ban tổ chức muộn nhất một ngày trước khi khai mạc kỳ thi. Ban Tổ chức không chấp nhận danh sách đăng ký chậm so với thời gian quy định trên. Trong danh sách phải ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh và khoa/ngành mà thí sinh đang theo học cùng với các thông số theo quy định đối tượng dự thi theo Quy chế. Các số liệu trên cần được cung cấp chính xác để Ban Tổ chức làm giấy chứng nhận tham gia kỳ thi và kiểm tra tư cách dự thi. (Trường hợp phạm quy và không đăng ký đúng quy định Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm chỉnh sửa, bổ xung sau khi kết thúc kỳ thi)

·         Các đội tuyển tham dự vòng loại ACM/ICPC khu vực châu Á tại Việt Nam đăng ký trực tuyến trên website của kỳ thi theo quy định của ACM/ICPC và Ban Tổ chức.

·         Kèm theo danh sách dự thi, mỗi đội tuyển dự thi có thể gửi cho Ban Tổ chức 01 bộ đề thi theo khối mà đội tuyển tham gia và được niêm phong chuyển Ban ra đề làm cơ sở so sánh chất lượng chung và tham khảo, soạn đề thi phù hợp cho mỗi khối thi.

·         Thí sinh dự thi phải mang theo thẻ sinh viên.

·         Các trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các danh sách đội tuyển dự thi. Những trường hợp vi phạm về đối tượng dự thi nêu trong Điều 2 quy chế này đều sẽ bị huỷ bỏ kết quả thi mà không cần phải báo trước.

 

Điều 5: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH DỰ THI.

·         Tất cả các thí sinh dự thi đều được cấp Chứng chỉ tham dự kỳ thi. Các thí sinh đạt kết quả cao đều được khen thưởng và cộng điểm năm học hoặc điểm của môn học tương ứng theo quy chế và quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT hoặc theo quy định cụ thể riêng của từng trường.

·         Các Đội tuyển và thí sinh dự thi Khối tập thể ACM/ICPC đều được cấp Chứng chỉ tham dự Kỳ thi ACM/ICPC. Các Đội tuyển đoạt giải cao nhất khối ACM/ICPC sẽ được Ban tổ chức Việt Nam đề xuất và hỗ trợ tham dự các vòng thi tiếp theo và xét chọn vào Chung kết toàn cầu ACM/ICP đại diện Khu vực Châu Á. Chung kết toàn cầu ACM/ICPC thường được tổ chức vào tháng 3, 4 năm tiếp theo.

·         Các khối thi (trừ phần thi trắc nghiệm tiếng Anh-Tin học) đều có các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Số lượng cụ thể được xét chọn căn cứ vào kết quả của kỳ thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xét trao giải đồng đội cho các đội tuyển thuộc khối cá nhân B, C, D trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh trong đội tuyển (chỉ xét trao cho các đội tuyển có đủ số lượng thí sinh dự thi theo quy định).

·         Mỗi giải thưởng đều có Bằng khen và Chứng nhận kèm theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ , Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam sẽ xem xét khen thưởng xứng đáng cho các thí sinh và các đội tuyển đạt giải cao của kỳ thi.

·         Các thí sinh phải chấp hành nghiêm các quy chế và quy định của kỳ thi. Mọi vi phạm, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm, hủy kết quả thi hoặc thông báo về các trường chủ quản để xử phạt hành chính theo các quy định hiện hành. 

 

Điều 6: KINH PHÍ CỦA CUỘC THI.

1.       Kinh phí của Kỳ thi được hình thành trên cơ sở hỗ trợ của các cơ quan bảo trợ, các nhà tài trợ và kinh phí đóng góp của các đội tuyển. Mỗi đội tuyển dự thi của mỗi khối thi đóng lệ phí dự thi là 1.000.000đ (một triệu đồng). Các đội Quốc tế đăng ký với phí 150 USD/đội theo quy định của Ban Tổ chức ACM/ICPC Việt Nam.

2.       Kinh phí được dùng vào các khoản sau: Giải thưởng; Tặng phẩm, quà tặng; Hỗ trợ tham dự thi quốc tế; Chi phí liên quan đến tổ chức Kỳ thi (ra đề, giám khảo, văn kiện, tài liệu, phương tiện phục vụ Kỳ thi, tuyên truyền về Kỳ thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức giao lưu, văn nghệ, thể thao...); Chi phí các bữa ăn trưa tập trung và tiệc tối tổng kết, giao lưu kỳ thi.  

3.       Các đoàn tự lo kinh phí tổ chức các đội tuyển, cũng như kinh phí ăn ở, đi lại cho các đội tuyển của mình ngoài các hoạt động chung của Ban Tổ chức. Ban Tổ chức trường đăng cai sẽ giới thiệu nơi ăn nghỉ để các đoàn tự lựa chọn.

4.       Kinh phí tham dự thi nộp cho thường trực Ban Tổ chức Kỳ thi: Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, tầng 6, số 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội hoặc nộp trực tiếp tại khu đón tiếp các đoàn tham dự kỳ thi vào ngày trước khi khai mạc.

Điều 7: TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO CUỘC THI.

1.       Ban Chỉ đạo: Được thành lập trên cơ sở thoả thuận và gồm đại diện lãnh đạo của các cơ quan đồng tổ chức và bảo trợ Kỳ thi. Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam làm Trưởng ban có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp các cơ quan về mọi hoạt động liên quan đến Kỳ thi. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm có đại diện:

·         Bộ Giáo dục và Đào tạo

·         Bộ Thông tin và Truyền thông

·         Bộ Khoa học và Công nghệ

·         Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

·         Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

·         UBND tỉnh/thành phố đăng cai tổ chức.

2.       Ban Tổ chức:

-  Ban Tổ chức chung do Trưởng ban Chỉ đạo ra quyết định thành lập, bao gồm đại diện các cơ quan đồng bảo trợ, đồng tổ chức và đơn vị đăng cai. Ban Tổ chức do Tổng Thư ký Hội Tin học Việt Nam làm Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo trực tiếp triển khai thực hiện mọi  kế hoạch và nội dung hoạt động của kỳ thi.

-  Ban Tổ chức vòng loại ACM/ICPC khu vực Châu Á tại Việt Nam do Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam ra quyết định thành lập căn cứ theo quy định và nhiệm vụ Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam.

-  Ban Tổ chức của đơn vị đăng cai do Ban Giám hiệu Trường đăng cai ra quyết định thành lập bao gồm đại diện các cơ quan chức năng thuộc trường để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổ chức kỳ thi và của đơn vị đăng cai.

-  Hội Tin học thành viên của Hội Tin học Việt Nam tại địa phương đăng cai với tinh thần hỗ trợ Kỳ thi được giới thiệu vào Ban Tổ chức Kỳ thi và Ban Tổ chức đơn vị đăng cai kỳ thi.

3.       Hội đồng Giám khảo: Do Trưởng Ban Chỉ đạo ra quyết định thành lập, gồm các chuyên gia Tin học của Hội Tin học Việt Nam, các Viện nghiên cứu, các trường Đại học và Cao đẳng và các chuyên gia CNTT-TT quốc tế. Hội đồng Giám khảo chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức về mọi mặt chuyên môn của Kỳ thi: tổ chức ra đề thi, chấm thi, tổng hợp kết quả trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo để xét và quyết định trao các giải thưởng của Kỳ thi. Mọi hoạt động của Hội đồng Giám khảo tuân theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám khảo được ban hành kèm theo Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo.  

Điều 8: THỜI GIAN TỔ CHỨC.

·         Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam được tổ chức định kỳ vào tháng 10 hoặc 11  hàng năm. Các quy định về thời hạn đăng ký, thời gian, địa điểm thi và những yêu cầu cụ thể khác sẽ được nêu trong thông báo riêng.

·         Thông báo số 1 về Kỳ thi sẽ được gửi cho tất cả các trường Đại học và Cao đẳng cả nước trước khi khai mạc kỳ thi 45 ngày và thông báo rộng rãi để các trường và các cá nhân có điều kiện chuẩn bị.

·         Mọi quy định, thông báo về kỳ thi được công bố, trao đổi công khai trên website kỳ thi tại địa chỉ: http://www.itweek.org.vn/olympic/  http://www.olp.vn/

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Quy chế này được Ban Chỉ đạo Kỳ thi thông qua và có hiệu lực kể từ khi ban hành. Mọi sửa đổi để phù hợp với sự phát triển của ngành CNTT-TT và các điều kiện thực tế khác đều phải được thông báo rộng rãi trước khi Kỳ thi bắt đầu.

(Bản Quy chế được chỉnh sửa tháng 6/2010)

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2010

 

 

Trưởng Ban Chỉ đạo

OLYMPIC Tin học Sinh viên Việt Nam

& Kỳ Thi ACM/ICPC Khu vực Châu Á tại Việt Nam

CHỦ TỊCH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM

(đã ký)

TS. Đỗ Xuân Thọ

Comments