Tin tức‎ > ‎

Mùa hè sáng tạo


OLP'18 - Thư viện PMNM

đăng 20:51, 24 thg 8, 2018 bởi Long Nguyen


OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2018

 

            Thư viện cho khối thi “Phần mềm nguồn mở”


Thư viện nguồn mở chính

Arduino ESP32: dự án phần cứng nguồn mở của thế giới, được hỗ trợ bởi cộng đồng IoT Maker Vietnam [1]

Scikit Learn: scikit-learn là bộ công cụ sử dụng ngôn ngữ python, hỗ trợ các thuật toán khai phá dữ liệu và học máy. [2]

M.E.O 2.0 Project: nền tảng mã nguồn mở Việt Nam của nhóm Maker Hanoi được xây dựng dựa trên NodeRed và một số IoT Platform sẵn có. Dự án có thiết kế mở cả phần cứng dưới dạng board mạch đồng hồ thông minh sử dụng chip Esp32. [3]

 

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu các thư viện, dự án nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính, cách sử dụng và cách mở rộng tính năng trong bộ thư viện và dự án.

 

Nội dung đề thi cho phần thi “Phần mềm nguồn mở” (viết tắt PMNM) sẽ bao gồm:

     Thêm mới hoặc cải tiến tính năng cho một dự án PMNM là M.E.O Project và ESP32, sử dụng bộ công cụ scikit-learn trong vòng 8 tiếng tại nơi thi (theo phong cách Hackathon [5]). Yêu cầu "thêm mới/cải tiến" sẽ được Ban Tổ Chức công bố trước khi thí sinh vào phòng thi.

     Thực nghiệm, tích hợp M.E.O Project, thiết bị ESP32 với scikit-learn và trình diễn trước Ban Tổ Chức.

Python

Python (cùng HTML, JavaScript và CSS) là ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay xoay quanh chủ đề phát triển các ứng dụng nguồn mở trên nền tảng IoT và điện toán đám mây.

Arduino

Arduino là một cộng đồng mã nguồn mở thiết bị nhúng bao gồm cả phần cứng và Arduino IDE. Được giới thiệu vào năm 2005, Những nhà thiết kế của Arduino cố gắng mang đến một phương thức dễ dàng, không tốn kém cho những người yêu thích, sinh viên và giới chuyên nghiệp để tạo ra những thiết bị có khả năng tương tác với môi trường thông qua các cảm biến và các cơ cấu chấp hành. Những ví dụ phổ biến cho những người yêu thích mới bắt đầu bao gồm các robot đơn giản, điều khiển nhiệt độ và phát hiện chuyển động. Đi cùng với nó là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chạy trên các máy tính cá nhân thông thường và cho phép người dùng viết các chương trình cho Arduino bằng ngôn ngữ C hoặc C++.

Git

Git là công cụ quản lý mã nguồn được sử dụng rất nhiều tại các dự án mã nguồn mở trên thế giới. Sinh viên cần thiết phải tìm hiểu Git và sử dụng git để nộp kết quả bài thi thông qua git diff và đẩy pull request lên tới kho mã nguồn của BTC.

Thư viện phụ thuộc

NodeRed: nền tảng hỗ trợ kết nối nhiều loại thiết bị IoT, các API và các dịch vụ từ các nhà cung cấp khác. NodeRed cung cấp các tiện ích hỗ trợ thông qua giao diện trực quan với yếu tố chính là các luồng làm việc (flow). Người dùng có thể định nghĩa, tuỳ chỉnh các luồng làm việc theo đầu vào (input) để nhận dữ liệu từ các hệ thống, biến đổi chuyển hoá dữ liệu (function) để gửi dữ liệu đến các hệ thống bên ngoài thông qua các đầu ra (output). Trong M.E.O Project [3] đã tích hợp sẵn NodeRed [4] và định nghĩa sẵn input, output để giúp người phát triển làm việc mới mạch esp32.

numpy [8]:  thư viện cơ bản phục vụ cho việc tính toán khoa học: biểu diễn và hỗ trợ các phép toán trên ma trận, hỗ trợ các phép toán đại số tuyến tính

Scipy [9]: thư viện hỗ trợ để thực hiện các phép toán

Các thư viện sử dụng trên Arduino ESP32: [10] [11] [12] [13]

 

Hình ảnh mẫu thiết bị đồng hồ thông minh ESP32

Tính năng chính: có màn hình hiển thị Oled 1.3, cảm biến 6050 - gia tốc và gyro, đồng hồ thời gian thực ds3231, bộ thu phát điều khiển hồng ngoại IR.

 

Tập dữ liệu mẫu[1] 

Dữ liệu mẫu được thu thập bằng thiết bị và gán nhãn theo các hành động có sẵn. Mô tả sơ bộ của dữ liệu gồm 7 thuộc tính và 1 nhãn:

-       Ax: số thực mô tả toạ độ

-       Ay: số thực mô tả toạ độ

-       Az: số thực mô tả toạ độ

-       Yaw: số thực mô tả toạ độ

-       Pitch: số thực mô tả

-       Roll: số thực mô tả

-       Time: đơn vị millisecond, tổng thời gian thu thập dữ liệu

-       Category: nhãn thể hiện loại hành động của bộ dữ liệu

Những điểm mới và thay đổi trong cuộc thi OLP FOSS 2018

So với các cuộc thi Olympic Nguồn mở những năm 2013 trở về trước, cuộc thi OLP FOSS 2018 có những điểm thay đổi như sau:

 1. Bỏ phần thi câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về Phần mềm Nguồn mở.
 2. Bỏ phần thi trắc nghiệm về các thư viện Nguồn mở.
 3. Bỏ phần thi lập trình dạng thuật toán theo chủ đề.
 4. Thay vào đó, đề thi năm nay tập trung vào một phần mềm thực tế hoặc/và một thư viện nguồn mở phổ biến.
 5. Trong toàn bộ thời gian thi, thí sinh chỉ tập trung giải một bài toán duy nhất do Ban Tổ Chức công bố trước khi thi.
 6. Thí sinh sẽ phải trình diễn kết quả thi vào cuối buổi thi trong thời gian 5 phút.
 7. Thí sinh sẽ phải làm quen với kỹ năng lập trình nhúng trên mạch ESP32, mã nguồn mở Arduino, M.E.O Project.

Về hướng ra đề thi

Bài thi sẽ tập trung vào việc xây dựng thêm a) dịch vụ kết nối thiết bị ESP32 với M.E.O và NodeRed để giải quyết một bài toán IoT và b) thu thập và xử lý các dữ liệu từ ESP32.

Tất cả các dịch vụ được yêu cầu đóng gói và chạy trên Docker container. Đề bài sẽ được công bố ngay trước khi thi.

Về số lượng sinh viên tham gia

 1. Ban tổ chức không hạn chế số lượng đội sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2018.
 2. Tuy nhiên, mỗi đội sinh viên có số sinh viên tham gia tối đa là 03 (ba) người.
 3. Ban tổ chức sẽ cung cấp máy tính (PC) cùng mạch thiết bị ESP32 và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).
 4. Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.
 5. Sinh viên được khuyến khích tương tác cùng các cộng đồng nguồn mở tại Việt Nam như Vietnam OpenStack, Docker Hanoi, Maker Hanoi, IoT Maker Vietnam để chuẩn bị kiến thức trước khi thi.

Về môi trường phát triển

A. Laptop: Khuyến khích cấu hình laptop như bên dưới hoặc tương đương.

 1. CPU core i5 3.00 GHz hoặc tương đương.
 2. RAM 4GB hoặc nhiều hơn.
 3. Internet connection (LAN hoặc Wireless).

B. Môi trường:

 1. Ubuntu tối thiểu 16.04 64 bit.
 2. Trình biên dịch IDE Arduino

C. Công cụ:

 1. Board mạch ESP32: sẽ do BTC chuẩn bị.

Tiêu chí đánh giá

Một số tiêu chí đánh giá kết quả cuộc thi là:

 1. Mức độ tối ưu, cải thiện công năng/sửa lỗi.
 2. Độ hoàn thiện cũng như tính sáng tạo của giải pháp IoT.
 3. Mã nguồn trong sáng, rõ ràng, có tài liệu đầy đủ thể hiện tính nguồn mở.

Gợi ý

Để thực hiện tốt bài thi, thí sinh cần làm quen với  M.E.O, ESP32, scikit-learn và cần nắm vững các thao tác làm việc với Docker.

Thời gian làm bài

Thời gian cho cuộc thi trong ngày là 07 (bảy) tiếng, từ 07h30 sáng tới 14h30 trong ngày thi. Sau đó các đội cần trình bày sản phẩm từ 14h30 tới 15h30.

Giải thưởng

Theo qui chế của OLP Tin học [6], giải chính thức gồm giải nhất, giải nhì và giải ba. Hội đồng giám khảo sẽ căn cứ vào chất lượng các bài thi để đề nghị số lượng giải thưởng.

Thông tin tham khảo

[1] Docker: https://github.com/espressif/arduino-esp32

[2] Scikit-learn: http://scikit-learn.org/stable/

[3] M.E.O Project: https://github.com/makerhanoi/meo-guide

[4] NodeRed: https://nodered.org/https://github.com/node-red

[5] Hackathon là gì: https://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon

[6] Chương trình tổng thể: http://www.olp.vn/olympic/noi-quy

[7] Arduino Ide https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases

[8] Numpy http://www.numpy.org/

[9] Scipy https://www.scipy.org/

[10] Oled 1.3 (SH1106) - u8g2 : https://github.com/olikraus/u8g2

[11] Mpu6050 – i2cdev : https://github.com/jrowberg/i2cdevlib

[12] Ds3231: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231 & http://arduino.vn/bai-viet/369-giao-tiep-i2c-va-su-dung-module-realtime-clock-ds1307

[13] IR library: https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote

 

Các cộng đồng nguồn mở hỗ trợ cho cuộc thi

Vietnam OpenStack

Facebook: https://www.facebook.com/VietOpenStack/

Group: https://www.facebook.com/groups/vietstack/

Slack: https://vietops.herokuapp.com/

 

Docker Hanoi

Facebook: https://www.facebook.com/dockerhanoi

Group: https://www.facebook.com/groups/containervietnam/

 

Maker Hanoi

Website: https://makerhanoi.org

Facebook: https://www.facebook.com/makerhanoi/

Meetup: https://www.meetup.com/Ha-Noi-Maker-Meetup/


+lengoctuan1985@gmail.com anh thêm thông tin về cái mô tả của trường dữ liệu giúp em với

_Assigned to ngoc tuan le_OLP'17 - Thư viện Phần mềm nguồn mở

đăng 20:28, 4 thg 7, 2017 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 20:32, 4 thg 7, 2017 ]


OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2017

 


             Thư viện cho khối thi “Phần mềm nguồn mở”

Thư viện nguồn mở chính

Docker: nền tảng ảo hóa mức hệ điều hành cung cấp cho người dùng cuối môi trường triển khai nhanh chóng, tiện ích. [1].

ESP8266: dự án phần cứng nguồn mở của thế giới, được hỗ trợ bởi cộng đồng IoT Maker Vietnam. [3]

M.E.O Project: nền tảng mã nguồn mở Việt Nam của nhóm Maker Hanoi được xây dựng dựa trên NodeRed và một số IoT Platform sẵn có. [4]

 

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu các thư viện, dự án nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính, cách sử dụng và cách mở rộng tính năng trong bộ thư viện và dự án.

 

Nội dung đề thi cho phần thi “Phần mềm nguồn mở” (viết tắt PMNM) sẽ bao gồm:

     Thêm mới hoặc cải tiến tính năng cho một dự án PMNM là M.E.O Project trong vòng 8 tiếng tại nơi thi (theo phong cách Hackathon [5]). Yêu cầu "thêm mới/cải tiến" sẽ được Ban Tổ Chức công bố trước khi thí sinh vào phòng thi.

     Thực nghiệm, tích hợp M.E.O Project với Docker, thiết bị ESP8266 và trình diễn trước Ban Tổ Chức.

Python

Python (cùng HTML, JavaScript và CSS) là ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay xoay quanh chủ đề phát triển các ứng dụng nguồn mở trên nền tảng IoT và điện toán đám mây.

Arduino

Arduino là một cộng đồng mã nguồn mở thiết bị nhúng bao gồm cả phần cứng và Arduino IDE. Được giới thiệu vào năm 2005, Những nhà thiết kế của Arduino cố gắng mang đến một phương thức dễ dàng, không tốn kém cho những người yêu thích, sinh viên và giới chuyên nghiệp để tạo ra những thiết bị có khả năng tương tác với môi trường thông qua các cảm biến và các cơ cấu chấp hành. Những ví dụ phổ biến cho những người yêu thích mới bắt đầu bao gồm các robot đơn giản, điều khiển nhiệt độ và phát hiện chuyển động. Đi cùng với nó là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) chạy trên các máy tính cá nhân thông thường và cho phép người dùng viết các chương trình cho Aduino bằng ngôn ngữ C hoặc C++

Git

Git là công cụ quản lý mã nguồn được sử dụng rất nhiều tại các dự án mã nguồn mở trên thế giới. Sinh viên cần thiết phải tìm hiểu Git và sử dụng git để nộp kết quả bài thi thông qua git diff và đẩy pull request lên tới kho mã nguồn của BTC.

Thư viện phụ thuộc

NodeRed: nền tảng hỗ trợ kết nối nhiều loại thiết bị IoT, các API và các dịch vụ từ các nhà cung cấp khác. NodeRed cung cấp các tiện ích hỗ trợ thông qua giao diện trực quan với yếu tố chính là các luồng làm việc (flow). Người dùng có thể định nghĩa, tuỳ chỉnh các luồng làm việc theo đầu vào (input) để nhận dữ liệu từ các hệ thống, biến đổi chuyển hoá dữ liệu (function) để gửi dữ liệu đến các hệ thống bên ngoài thông qua các đầu ra (output). Trong M.E.O Project [2] đã tích hợp sẵn NodeRed và định nghĩa sẵn input, output để giúp người phát triển làm việc mới mạch esp8266.

Những điểm mới và thay đổi trong cuộc thi OLP FOSS 2017

So với các cuộc thi Olympic Nguồn mở những năm 2013 trở về trước, cuộc thi OLP FOSS 2017 có những điểm thay đổi như sau:

1.    Bỏ phần thi câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về Phần mềm Nguồn mở.

2.    Bỏ phần thi trắc nghiệm về các thư viện Nguồn mở.

3.    Bỏ phần thi lập trình dạng thuật toán theo chủ đề.

4.    Thay vào đó, đề thi năm nay tập trung vào một phần mềm thực tế hoặc/và một thư viện nguồn mở phổ biến.

5.    Trong toàn bộ thời gian thi, thí sinh chỉ tập trung giải một bài toán duy nhất do Ban Tổ Chức công bố trước khi thi.

6.    Thí sinh sẽ phải trình diễn kết quả thi vào cuối buổi thi trong thời gian 5 phút.

7.    Thí sinh sẽ phải làm quen với kỹ năng lập trình nhúng, mã nguồn mở Adruino

Về hướng ra đề thi

Bài thi sẽ tập trung vào việc xây dựng thêm dịch vụ kết nối thiết bị ESP8266 với M.E.O và NodeRed để giải quyết một bài toán IoT, tất cả các dịch vụ được yêu cầu đóng gói và chạy trên Docker container. Đề bài sẽ được công bố ngay trước khi thi.

Về số lượng sinh viên tham gia

1.    Ban tổ chức không hạn chế số lượng đội sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2017.

2.    Tuy nhiên, mỗi đội sinh viên có số sinh viên tham gia tối đa là 03 (ba) người.

3.    Ban tổ chức sẽ cung cấp 02 (hai) máy tính (PC) cùng mạch thiết bị ESP8266 và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).

4.    Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.

5.    Sinh viên được khuyến khích tương tác cùng các cộng đồng nguồn mở tại Việt Nam như Vietnam OpenStack, Docker Hanoi, Maker Hanoi, IoT Maker Vietnam để chuẩn bị kiến thức trước khi thi.

Về môi trường phát triển

A. Laptop: Khuyến khích cấu hình laptop như bên dưới hoặc tương đương.

1.    CPU core i5 3.00 GHz hoặc tương đương.

2.    RAM 4GB hoặc nhiều hơn.

3.    Internet connection (LAN hoặc Wireless).

B. Môi trường:

4.    Ubuntu 16.04 64 bit.

5.    Trình biên dịch IDE Adruino

Tiêu chí đánh giá

Một số tiêu chí đánh giá kết quả cuộc thi là:

1.    Mức độ tối ưu, cải thiện công năng/sửa lỗi.

2.    Độ hoàn thiện cũng như tính sáng tạo của giải pháp IoT.

3.    Mã nguồn trong sáng, rõ ràng, có tài liệu đầy đủ thể hiện tính nguồn mở.

Gợi ý

Để thực hiện tốt bài thi, thí sinh cần làm quen với  M.E.O, ESP8266 và cần nắm vững các thao tác làm việc với Docker.

Thời gian làm bài

Thời gian cho cuộc thi trong ngày là 07 (bảy) tiếng, từ 07h30 sáng tới 14h30 trong ngày thi. Sau đó các đội cần trình bày sản phẩm từ 14h30 tới 15h30.

Giải thưởng

Theo qui chế của OLP Tin học [6], giải chính thức gồm giải nhất, giải nhì và giải ba. Hội đồng giám khảo sẽ căn cứ vào chất lượng các bài thi để đề nghị số lượng giải thưởng.

Thông tin tham khảo

[1] Docker: https://www.docker.com/

[2] NodeRed: https://nodered.org/https://github.com/node-red

[3] ESP8266: https://github.com/esp8266vn/https://esp8266.vn/

[4] M.E.O Project: https://github.com/makerhanoi/meo-guide

[5] Hackathon là gì: https://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon

[6] Chương trình tổng thể: http://www.olp.vn/olympic/noi-quy

[7] Arduino Ide https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases

 

 

Các cộng đồng nguồn mở hỗ trợ cho cuộc thi

Vietnam OpenStack

Facebook: https://www.facebook.com/VietOpenStack/

Group: https://www.facebook.com/groups/vietstack/

Slack: https://vietops.herokuapp.com/

 

Docker Hanoi

Facebook: https://www.facebook.com/dockerhanoi

Group: https://www.facebook.com/groups/dockerhanoi

Slack: http://docker-hanoi.herokuapp.com/

 

Maker Hanoi

Website: https://makerhanoi.org

Facebook: https://www.facebook.com/makerhanoi/

Meetup: https://www.meetup.com/Ha-Noi-Maker-Meetup/

Thư viện PMNM cho OLP'16 (new)

đăng 04:02, 5 thg 9, 2016 bởi Long Nguyen

Thư viện nguồn mở chính

Django: Thư viện chính được sử dụng trong dự án con Horizon [1] trong OpenStack, là một ứng dụng web cung cấp giao diện hỗ trợ tương tác giữa người dùng và các tính năng của các dự án khác trong OpenStack như Nova, Neutron, Glance ... Horizon được xây dựng từ framework Django [2] trên nền ngôn ngữ lập trình Python.

Docker: nền tảng ảo hóa mức hệ điều hành cung cấp cho người dùng cuối môi trường triển khai nhanh chóng, tiện ích. [3].

cAdvisor: Công cụ giám sát tài nguyên sử dụng của Google. cAdvisor [4] cung cấp RESTful API để lấy các thông tin sử dụng tài nguyên từ các máy ảo OpenStack triển khai Docker.

 

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu thư viện và dự án nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính, cách sử dụng và cách mở rộng tính năng trong bộ thư viện và dự án.

 

Nội dung đề thi cho phần thi “Phần mềm nguồn mở” (viết tắt PMNM) sẽ bao gồm:

·         Thêm mới hoặc cải tiến tính năng cho một dự án PMNM có tên gọi OpenStack Horizon trong vòng 8 tiếng tại nơi thi (theo phong cách Hackathon [5]). Yêu cầu "thêm mới/cải tiến" sẽ được Ban Tổ Chức công bố trước khi thí sinh vào phòng thi.

·         Thực nghiệm, tích hợp Docker và cAdvisor với Horizon.

Horizon

Horizon là dự án con trong OpenStack, là một ứng dụng web cung cấp giao diện hỗ trợ tương tác giữa người dùng và các tính năng của các dự án con trong OpenStack như Nova, Neutron, Glance ... Horizon được xây dựng từ framework Django trên nền ngôn ngữ lập trình Python.

Python

Python (cùng HTML, JavaScript và CSS) là ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay xoay quanh chủ đề phát triển các ứng dụng nguồn mở trên nền điện toán đám mây.

Git

Git là công cụ quản lý mã nguồn được sử dụng rất nhiều tại các dự án mã nguồn mở trên thế giới. Sinh viên cần thiết phải tìm hiểu Git và sử dụng git để nộp kết quả bài thi thông qua git diff và đẩy pull request lên tới kho mã nguồn của BTC.

Thư viện phụ thuộc

d3js là thư viện giúp mô hình hóa dữ liệu dưới dạng đồ thị, biểu đồ. D3js được tích hợp sẵn trong Horizon và được sử dụng trong nhiều thành phần giao diện.

 

Những điểm mới và thay đổi trong cuộc thi OLP FOSS 2016

So với các cuộc thi Olympic Nguồn mở những năm 2013 trở về trước, cuộc thi OLP FOSS 2016 có những điểm thay đổi như sau:

1.    Bỏ phần thi câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về Phần mềm Nguồn mở.

2.    Bỏ phần thi trắc nghiệm về các thư viện Nguồn mở.

3.    Bỏ phần thi lập trình dạng thuật toán theo chủ đề.

4.    Thay vào đó, đề thi năm nay tập trung vào một phần mềm thực tế hoặc/và một thư viện nguồn mở phổ biến.

5.    Trong toàn bộ thời gian thi, thí sinh chỉ tập trung giải một bài toán duy nhất do Ban Tổ Chức công bố trước khi thi.

Về hướng ra đề thi

Bài thi sẽ tập trung vào việc xây dựng thêm giao diện hỗ trợ mới nhằm tối ưu hóa hoặc/và cải thiện việc tự động cấp phát/thay đổi tài nguyên cho Docker, triển khai thông qua OpenStack. Đề bài sẽ được công bố ngay trước khi thi.

Về số lượng sinh viên tham gia

 1. Ban tổ chức không hạn chế số lượng đội sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2016.
 2. Tuy nhiên, mỗi đội sinh viên có số sinh viên tham gia tối đa là 03 (ba) người.
 3. Ban tổ chức sẽ cung cấp 02 (hai) máy tính (PC) và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).
 4. Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.
 5. Sinh viên được khuyến khích tương tác cùng các cộng đồng nguồn mở tại Việt Nam như Vietnam OpenStack, Docker Hanoi để chuẩn bị kiến thức trước khi thi.

Về môi trường phát triển

A. Laptop: Khuyến khích cấu hình laptop như bên dưới hoặc tương đương.

 1. CPU core i7 3.00 GHz hoặc tương đương.
 2. RAM 4GB hoặc nhiều hơn.
 3. Internet connection (LAN hoặc Wireless).

B. Môi trường:

 1. Ubuntu 14.04 64 bit.
 2. Triển khai OpenStack dựa trên DevStack dưới mô hình “all in one” với các services và mã nguồn được lấy từ phiên bản “/origin/stable/mitaka”

Tiêu chí đánh giá

Một số tiêu chí đánh giá kết quả cuộc thi là:

1.    Mức độ tối ưu, cải thiện công năng/sửa lỗi.

2.    Độ hoàn thiện cũng như tính sáng tạo của giải pháp tự động cấp phát tài nguyên.

3.    Mức độ mô phỏng dữ liệu.

Gợi ý

Để thực hiện tốt bài thi, thí sinh cần làm quen với  các services trong OpenStack (Nova, Neutron… đặc biệt là Horizon), devstack và cần nắm vững các thao tác làm việc với Docker.

Thời gian làm bài

Thời gian cho cuộc thi trong ngày là 08 (tám) tiếng, từ 08h00 sáng tới 16h00. Ngày và địa điểm thi sẽ được công bố cụ thể trên website OLP.

Giải thưởng

Theo qui chế của OLP Tin học [6], giải chính thức gồm giải nhất, giải nhì và giải ba. Hội đồng giám khảo sẽ căn cứ vào chất lượng các bài thi để đề nghị số lượng giải thưởng.

Thông tin tham khảo

[1] Horizon: http://docs.openstack.org/developer/horizon/

[2] Django: MTV Python framework https://www.djangoproject.com/

[3] Docker: https://www.docker.com/

[4] cAdvisor: https://github.com/google/cadvisor

[5] Hackathon: http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon

Hackathon là gì: http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/1245492/hackathon-la-gi

[6] Chương trình tổng thể: http://www.olp.vn/olympic/noi-quy

 

Các cộng đồng nguồn mở hỗ trợ cho cuộc thi

Vietnam OpenStack

Facebook: https://www.facebook.com/VietOpenStack/

Group: https://www.facebook.com/groups/vietstack/

Slack: https://vietops.herokuapp.com/

 

Docker Hanoi

Facebook: https://www.facebook.com/dockerhanoi

Group: https://www.facebook.com/groups/dockerhanoi

Slack: http://docker-hanoi.herokuapp.com/

Thư viện PMNM cho OLP'15 - Chỉnh sửa 9/11/2015

đăng 21:06, 8 thg 10, 2015 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 01:54, 9 thg 11, 2015 ]

Thông báo khẩn (bổ xung, chỉnh sửa) ngày 9/11/2015

Nay sửa :

8Về số lượng sinh viên tham gia

 1. Ban tổ chức không hạn chế số lượng đội sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2015.
 2. Tuy nhiên, mỗi đội sinh viên có số sinh viên tham gia tối đa là 04 (bốn) người.
 3. Ban tổ chức sẽ cung cấp 02 (hai) máy tính (PC) và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).
 4. Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.
Sửa thành:

8Về số lượng sinh viên tham gia

 1. Số lượng đội sinh viên và Số sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2015 căn cứ Quy chế OLP'15.
 2. Ban tổ chức sẽ cung cấp 02 (hai) máy tính (PC) và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).
 3. Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.

Mong các Trường, các Đội tuyển tham dự nọi dung PMNM thông cảm và chấp hành Quy chế.

Theo đề nghị của HĐGK PMNM, BTC dự kiến thi OLP nội dung PMNM (FOSS) năm 2015 tiếp tục theo phong cách hackathon như năm 2014, song năm 2015 sẽ tăng thời lượng lên 8 tiếng thi liên tục (từ 8-16h không nghỉ). BTC sẽ bố trí nước uống và đồ ăn trưa cho các đội ngay tại phòng thi.

 


OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2015

 

Từ 24-27 tháng 11 năm 2015

Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

Thư viện cho khối thi “Phần mềm nguồn mở”

 

1. Thư viện nguồn mở chính

Oslo.log: Thư viện nguồn mở trong dự án OpenStack [1], cung cấp các API giúp chuẩn hoá cấu hình, định dạng vào ra của log cho tất cả các dự án con trong OpenStack. (http://docs.openstack.org/developer/oslo.log/index.html )

Django: Dự án con trong OpenStack, là một ứng dụng web cung cấp giao diện hỗ trợ tương tác giữa người dùng và các tính năng của các dự án con trong OpenStack như Nova, Neutron, Glance ... Horizon được xây dựng từ framework Django [2] trên nền ngôn ngữ lập trình Python. (http://docs.openstack.org/developer/horizon/ )

 

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu thư viện và dự án nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính, cách sử dụng và cách mở rộng tính năng trong bộ thư viện và dự án.

 

Nội dung đề thi cho phần thi “Phần mềm nguồn mở” (PMNM) sẽ bao gồm:

Thêm mới hoặc cải tiến tính năng cho một dự án PMNM có tên gọi OpenStack Horizon trong vòng 8 tiếng tại nơi thi (theo phong cách Hackathon [3]). Yêu cầu "thêm mới/cải tiến" sẽ được Ban Tổ Chức công bố trước khi thí sinh vào phòng thi.

2. Về Horizon

Horizon (https://wiki.openstack.org/wiki/Horizon) là dự án con trong OpenStack, là một ứng dụng web cung cấp giao diện hỗ trợ tương tác giữa người dùng và các tính năng của các dự án con trong OpenStack như Nova, Neutron, Glance ... Horizon được xây dựng từ framework Django trên nền ngôn ngữ lập trình Python.

3. Python

Python (https://www.python.org/, cùng HTML, JavaScript và CSS) là ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay xoay quanh chủ đề phát triển các ứng dụng nguồn mở trên nền điện toán đám mây.

4. Git

Git (http://git-scm.com/) là công cụ quản lý mã nguồn được sử dụng rất nhiều tại các dự án mã nguồn mở trên thế giới. Sinh viên cần thiết phải tìm hiểu Git và sử dụng git để nộp kết quả bài thi thông qua git diff (http://www.git-scm.com/docs/git-diff).

 

5. Thư viện phụ thuộc

pypcap (https://pypi.python.org/pypi/pypcap) là thư viện cần sử dụng để bắt các gói tin Ethernet. Sinh viên được khuyến nghị tìm hiểu thư viện này cho ứng dụng/bài toán nâng cao.

 

Pandas (http://pandas.pydata.org/) là thư viên để mô hình hóa và hiển thị dữ liệu sau quá trình phân tích log.

6. Những điểm mới và thay đổi trong cuộc thi OLP FOSS 2015

So với các cuộc thi Olympic Nguồn mở những năm 2013 trở về trước và tiếp tục thành công của OLP FOSS 2014, cuộc thi OLP FOSS 2015 có những điểm thay đổi như sau:

 1. Bỏ phần thi câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về Phần mềm Nguồn mở.
 2. Bỏ phần thi trắc nghiệm về các thư viện Nguồn mở.
 3. Bỏ phần thi lập trình dạng thuật toán theo chủ đề.
 4. Thay vào đó, đề thi năm nay tập trung vào một phần mềm thực tế hoặc/và một thư viện nguồn mở phổ biến.
 5. Trong toàn bộ thời gian thi, thí sinh chỉ tập trung giải một bài toán duy nhất do Ban Tổ Chức công bố trước khi thi.

7. Về hướng ra đề thi

Bài thi sẽ tập trung vào việc xây dựng thêm giao diện hỗ trợ mới nhằm tối ưu hóa hoặc/và cải thiện việc thẩm tra log của các services trong OpenStack. Đề bài sẽ được công bố ngay trước khi thi.

8. Về số lượng sinh viên tham gia

 1. Ban tổ chức không hạn chế số lượng đội sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2015.
 2. Tuy nhiên, mỗi đội sinh viên có số sinh viên tham gia tối đa là 04 (bốn) người.
 3. Ban tổ chức sẽ cung cấp 02 (hai) máy tính (PC) và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).
 4. Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.

9. Về môi trường phát triển

A. Laptop: Khuyến khích cấu hình laptop như bên dưới hoặc tương đương.

 1. CPU core i7 3.00 GHz hoặc tương đương.
 2. RAM 4GB hoặc nhiều hơn.
 3. Internet connection (LAN hoặc Wireless).

B. Môi trường:

 1. Ubuntu 14.04 64 bit.
 2. Triển khai OpenStack dựa trên DevStack dưới mô hình “all in one” với các services mà mã nguồn được lấy từ phiên bản “/origin/stable/kilo”

10. Tiêu chí đánh giá

Một số tiêu chí đánh giá kết quả cuộc thi là: Mức độ tối ưu, cải thiện công năng/sửa lỗi (mã nguồn), độ hoàn thiện cũng như tính sáng tạo của giải pháp thẩm tra/phân tích log (mã nguồn), mức độ mô phỏng dữ liệu.

 

11. Gợi ý

Để thực hiện tốt bài thi, thí sinh cần làm quen với  các services trong OpenStack (Nova, Neutron… đặc biệt là Horizon), devstack.

12. Thời gian làm bài

Thời gian cho cuộc thi trong ngày là 08 (tám) tiếng, từ 08h00 sáng tới 16h00 ngày 26 tháng 11 năm 2015.

13. Giải thưởng

Theo qui chế của OLP Tin học [4], giải chính thức gồm giải nhất, giải nhì và giải ba. Hội đồng giám khảo sẽ căn cứ vào chất lượng các bài thi để đề nghị số lượng giải thưởng.

14. Thông tin tham khảo

[1] Oslo: OpenStack Common Library project https://wiki.openstack.org/wiki/Oslo  

[2] Django: MTV Python framework https://www.djangoproject.com/

[3] Hackathon: http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon Hackathon là gì http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/1245492/hackathon-la-gi  

[4] Chương trình tổng thể: http://www.olp.vn/olympic/noi-quy


Thư viện PMNM download ở Tệp đính kèm.

Phát động cuộc thi Sáng tạo ứng dụng di động 2015 vào 10/9

đăng 23:05, 4 thg 9, 2015 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 23:11, 4 thg 9, 2015 ]

Trong khuôn khổ sự kiện OLP'15 và ACM/ICPC Asia Hanoi bao gồm các hoạt động dành cho sinh viên, năm 2015 sẽ hướng tới chủ đề ”Sinh viên CNTT với Sáng tạo”. Từ năm 2013 Hội Tin học Việt Nam đã phối hợp cùng Công ty Công nghệ Huawei tổ chức thành công cuộc thi Sáng tạo ứng dụng di động dành cho sinh viên và coi đây là một trong trong những hoạt động hiệu quả hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT-TT Việt Nam.

Năm 2015, với kết quả hợp tác tốt đẹp trong thời gian trước, Hội Tin học Việt Nam phối hợp cùng Công ty Huawei Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ CNTT-TT Việt Nam với việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo ứng dụng di động năm 2015 dành cho sinh viên kết hợp với sự kiện Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam. Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời Quý vị tới dự:

Lễ phát động Cuộc thi Sáng tạo Ứng dụng Di động 2015

Và Giao lưu sinh viên CNTT với Sáng tạo

Vào hồi 8h30’ Thứ Năm, ngày 10/09/2015

Tại: Hội trường tầng 2 nhà B,

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

                 Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sự hiện diện của Quý vị sẽ là niềm động viên và khuyến khích to lớn đối với phong trào sáng tạo, học tập của sinh viên với công nghệ mới.

Chi tiết liên hệ: Văn phòng Hội Tin học Vệt Nam, tầng 6, 14 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Tel: (+844)38211725 ext 601, (chị Nguyễn Trang Nhung).


Trân trọng mời các Thầy, Cô và các bạn Sinh viên tới tham gia Lễ phát động để quyết tâm sáng tạo dành giải thưởng lớn chưa từng có : 150.000.000 đồng! sẽ trao vào ngày 26/11/2015 trong OLP'15.


Xem thư mời và Điều lệ cuộc thi phí dướiNăm 2015 tạm ngừng tổ chức Mùa hè sáng tạo PMNM

đăng 22:02, 9 thg 7, 2015 bởi Long Nguyen

    Năm 2015 sẽ không tổ chức Giải thưởng Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng Phần mềm nguồn mở cho sinh viên (để làm mới Giải thưởng vào các năm tiếp theo).

THƯ VIỆN CHO PHẦN THI "MÃ NGUỒN MỞ 2013"

đăng 20:41, 4 thg 9, 2013 bởi Anh Sao   [ đã cập nhật 20:51, 30 thg 9, 2013 ]


       
Ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay là Javascript và xoay quanh chủ đề phát triển các ứng dụng web phía máy khách (client side).
       Hệ điều hành sử dụng cho các đội thi là Ubuntu 13.04. Môi trường phát triển tích hợp (IDE) Eclipse IDE 4.3 for Java EE, JDK 1.6 sẽ được cài đặt sẵn trên các máy của phòng thi. Các thư viện mã nguồn mở sẽ được sử dụng trong phần thi “Mã nguồn mở”:

jQuery (http://jquery.com/): Thư viện Javascript gọn nhẹ với rất nhiều tính năng, được tối ưu cho nhiều loại trình duyệt khác nhau.
jQuery Mobile (http://jquerymobile.com/): Thư viện phục vụ cho việc phát triển các ứng dụng mobile web apps một cách nhanh chóng, dễ sử dụng, tương thích HTML5 và tối ưu cho nhiều loại trình duyệt di động.
D3.js (http://d3js.org/): Thư viện phục vụ cho việc mô phỏng dữ liệu (data visualization) với  rất nhiều biểu mẫu, đồ thị... đa dạng

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu các thư viện mã nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính trong các bộ thư viện mã nguồn mở này. Đề thi cho phần thi “Mã nguồn mở” sẽ bao gồm một số bài toán Tin học và câu hỏi liên quan đến các thư viện đã công bố kết hợp với các kỹ năng, thao tác lập trình trực tiếp trên máy tính với nội dung chủ yếu dựa trên khả năng hiểu, nắm bắt, sử dụng, khai thác, sửa lỗi và nâng cấp bộ thư viện mã nguồn mở đã công khai trước khi thi.       


Đoàn Việt Nam đoạt 4 giải Olympic Tin học quốc tế

đăng 23:09, 14 thg 7, 2013 bởi Anh Sao   [ đã cập nhật 23:10, 14 thg 7, 2013 ]

4 học sinh tham dự kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2013 của đoàn Việt Nam đều đoạt giải, trong đó có 2 Huy chương (HC) Bạc và 2 HC Đồng.

Đội tuyển OLP Tin học Việt Nam 2013

2 em đoạt HC Bạc là Dương Thành Đạt (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng.)

Hai thí sinh đoạt HC Đồng là em Lê Xuân Mạnh (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) và em Bùi Đỗ Hiệp (học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải phòng.)

Kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm nay được tổ chức tại Australia từ ngày 4/7 đến 14/7. Đoàn Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào 21 giờ Chủ nhật ngày 14/7.


Mùa hè sáng tạo FOSS: 15 dự án được đầu tư giai đoạn I

đăng 02:13, 20 thg 6, 2013 bởi Long Nguyen


Thông báo của BTC về việc chấp nhận hồ sơ của 15 đội và cá nhân tham gia MHST 2013
Sau khi công bố danh sách 11 hồ sơ vượt qua vòng sơ tuyển (trên tổng số 22 hồ sơ đăng ký cho 17 ý tưởng), BTC đã rất nhanh chóng nhận được khẳng định tham dự cuộc thi của cả 11 nhóm này. Các đội dự án này sẽ được nhận tài trợ đợt 1 (2 triệu VNĐ) từ BTC sau khi nộp hồ sơ đăng ký có chữ ký và chứng nhận của trường về cho BTC.

Theo qui chế của cuộc thi, các đội có số điểm trung bình vượt qua 50/100, quyết tâm tham gia cuộc thi và được sự đồng thuận của mentor, sẽ được chấp nhận vào danh sách dự thi. Điểm khác biệt duy nhất với các đội đã vựot qua sơ tuyển là họ sẽ không được nhận tài trợ đợt 1 của BTC. Theo gợi ý của BTC, 3 đội và một cá nhân tác giả hồ sơ cho các ý tưởng 06, 14, 22 và 27 đã gửi thư cho BTC đề nghị xin được dự thi, sau khi nhận được sự ủng hộ của các mentor của các ý tưởng này và BTC đã chấp thuận. Các đội cũng được yêu cầu nộp hồ sơ đăng ký đúng thủ tục.

Nay BTC xin công bố danh sách chính thức 15 đội và cá nhân tham gia MHST 2013. Hai mailing lists là mhst.teams@lists.vfossa.vnmhst.mentors@lists.vfossa.vn đã được thiết lập để làm diễn đàn trao đổi cho lần lượt các nhóm sinh viên và các mentors. Hiện nay email tất cả thành viên các nhóm dự án và các mentors đã được cho vào các danh sách này. Đăng ký vào các mailing lists này là mở, nghĩa là các teams có thể tự đăng ký vào danh sách mentors và ngược lại. Chỉ cần truy cập các links sau đây và làm theo hướng dẫn:

http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/mhst.mentors
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/mhst.teams

Nhóm điều phối phong cách nguồn mở của BTC sẽ nhanh chóng gửi đến các bạn các thông tin và hướng dẫn cần thiết để thực hiện một dự án PMNM theo đúng phong cách của cộng đồng PMNM quốc tế.

BTC xin cảm ơn các bạn sinh viên và các mentor đã rất nỗ lực tham gia cuộc thi. Nếu có bất kỳ thắc mắc, góp ý hoặc yêu cầu gì, xin các bạn đừng ngại viêt thư cho BTC (địa chỉ btc[dot]mhst[at]vfossa[dot]vn)
.

Chúc các đội thực hiện dự án thành công!

Thân ái,

Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch HĐGK MHST 2013


Danh sách đội dự thi MHST 2013

STT Mã YT Tên dự án Tên nhóm – Trường Đội trưởng Mentor
1 01 Tích hợp module chữ ký số trên Alfresco
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:ecoit01
ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN Nguyễn Đình Niên Trịnh Thế Thành (EcoIT)
2 02 Phát triển module mã hóa trên Alfresco
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:ecoit02
ĐH Duy Tân ĐN Trần Quốc Hào Hoàng Chí Linh (EcoIT)
3 03 Lập trình chức năng trao đổi trực tuyến trên môi trường web tích hợp với phần mềm một cửa điện tử
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:tamviet01
ĐH KHTN - ĐHQG TPHCM Minh Đức Uy Ngô Đức Liên (Tâm Việt)
4 04 Xây dựng hệ thống học và làm trắc nghiệm online sử dụng nền tảng gatein portal
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:gatein01
ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN Nguyễn Khánh Thịnh Phạm Tuân (eXo Platform)
5 06* Tham gia phát triển OpenStack cùng thế giới thông qua bug report
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:dtt01
ĐH Duy Tân ĐN Phạm Trung Dũng Nguyễn Tiến (DTT)
6 08 Xây dựng phần mềm hỗ trợ viết blog tĩnh trên GitHub
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:hubk
ĐH Bách Khoa HN Ngô Doãn Sang Nguyễn Hà Dương (iWay)
7 09 Xén ảnh thông minh nhờ phát hiện khuôn mặt
https://gist.github.com/jcisio/5574490
ĐH Công nghiệp HN Lê Quang Duy Nguyễn Hải Nam (HanoiLUG)
8 11 Module Drupal áp dụng cho thanh toán thương mại điện tử tại Việt Nam
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:hnlug03
FPT University HN Nguyễn Anh Tài Phan Thái Trung (ĐH XD HN)
9 13 MathFormula- Phát triển web service nhập công thức toán giống pasterbin.com
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:vietlug01
FPT University HN Phạm Chiến Thắng Nguyễn Hồng Quân (VietLUG)
10 14* Nghiên cứu triển khai một hệ thống MOOC cho Việt Nam dựa trên Course Builder
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:moocvn
ĐH Duy Tân ĐN Hà Ngọc Chung Trương Anh Hoàng (ĐHCN-ĐHQGHN)
11 21 Tích hợp OBM và OpenRoad
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:iway03
ĐH Dân lập HP Phạm Anh Toàn Trương Anh Tuấn (iWay)
12 22* Cập nhật bản vá để kích hoạt chức năng GUI Settings của ibus-bogo trong kho Fedora
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2013:iway04
ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM Ngô Quốc Huy (cá nhân) Nguyễn Năng Thắng (iWay)
12 25 Giải pháp SSO (Single Sign On) sử dụng CAS (Central Authentication Service) trên NukeViet
http://wiki.nukeviet.vn/mhst:idea2013:sso-cas
ĐH Dân lập HP Nguyễn Tuấn Anh Vũ Văn Thảo (VINADES)
14 27* Công cụ hỗ trợ quản lý điểm, quản lý sinh viên cho giảng viên trên nền NukeViet
http://wiki.nukeviet.vn/mhst:idea2013:estudent
ĐH Công Nghiệp HN Phạm Bá Tuấn Chung Trần Thị Khuyến (VINADES)
15 29 Hệ thống quản lý nghiệp vụ công tác Đoàn tại trường ĐH – Cao đẳng
http://wiki.nukeviet.vn/mhst:idea2013:yms
ĐH Công Nghiệp HN Nguyễn Văn Chỉnh Nguyễn Thế Hùng (VINADES)

(*)  Dự án không được nhận tài trợ (đợt 1) của BTC

Tham gia Mùa hè sáng tạo năm 2013

đăng 19:05, 23 thg 5, 2013 bởi Long Nguyen


BTC Mùa hè sáng tạo 2013 xin trân trọng thông báo: Danh sách 29 ý tưởng dự án
Phần mềm tự do nguồn mở cho MHST 2013 đã được công bố chính thức trên website của cuộc thi http://vfossa.vn/vi/mhst/thong-bao-mhst-2013/Danh-sach-y-tuong-cho-cuoc-thi-MHST-2013-52/
Mời tất cả các bạn SV yêu thích PMTDNM, có ham muốn tìm hiểu và tham gia
dự án phát triển PMTDNM hãy tìm hiểu các ý tưởng này bằng cách bắt liên
lạc với mentor của dự án bạn ưa thích và lập hồ sơ đăng ký gửi về cho
BTC cuộc thi ở hòm thư (btc.mhst@vfossa.vn), từ nay đến hết ngày
1/6/2013. Mẫu hồ sơ đăng ký được tải về từ địa chỉ
http://vfossa.vn/vi/mhst/huong-dan-mhst-2013/Huong-dan-ho-so-dang-ky-du-thi-MHST-2013-53/

Cảm ơn các bạn phổ biến thư này đến các bạn SV yêu thích FOSS
mà các bạn quen biết.

Các bạn không còn là SV vẫn có thể tham gia hỗ trợ các nhóm SV làm các
dự án trong vai trò (co-)mentor. Hãy liên lạc với mentor chính của dự án
bạn quan tâm và gửi CV của bạn cho BTC tại hòm thư btc.mhst@vfossa.vn.

Hãy tham khảo website của cuộc thi (http://mhst.vfossa.vn) thường xuyên
để có các thông tin bổ sung và cập nhật của cuộc thi : qui chế, mẫu hồ
sơ, thông báo của BTC, ...

BTC xin cảm ơn sự quan tâm và tham gia của các bạn.

Thân ái,

T/M BTC MHST 2013

Nguyễn Hồng Quang

Chủ tịch HĐGK


1-10 of 28