Tin tức‎ > ‎Mùa hè sáng tạo‎ > ‎

THƯ VIỆN CHO PHẦN THI "MÃ NGUỒN MỞ 2013"

đăng 20:41, 4 thg 9, 2013 bởi Anh Sao   [ đã cập nhật 20:51, 30 thg 9, 2013 ]

       
Ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay là Javascript và xoay quanh chủ đề phát triển các ứng dụng web phía máy khách (client side).
       Hệ điều hành sử dụng cho các đội thi là Ubuntu 13.04. Môi trường phát triển tích hợp (IDE) Eclipse IDE 4.3 for Java EE, JDK 1.6 sẽ được cài đặt sẵn trên các máy của phòng thi. Các thư viện mã nguồn mở sẽ được sử dụng trong phần thi “Mã nguồn mở”:

jQuery (http://jquery.com/): Thư viện Javascript gọn nhẹ với rất nhiều tính năng, được tối ưu cho nhiều loại trình duyệt khác nhau.
jQuery Mobile (http://jquerymobile.com/): Thư viện phục vụ cho việc phát triển các ứng dụng mobile web apps một cách nhanh chóng, dễ sử dụng, tương thích HTML5 và tối ưu cho nhiều loại trình duyệt di động.
D3.js (http://d3js.org/): Thư viện phục vụ cho việc mô phỏng dữ liệu (data visualization) với  rất nhiều biểu mẫu, đồ thị... đa dạng

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu các thư viện mã nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính trong các bộ thư viện mã nguồn mở này. Đề thi cho phần thi “Mã nguồn mở” sẽ bao gồm một số bài toán Tin học và câu hỏi liên quan đến các thư viện đã công bố kết hợp với các kỹ năng, thao tác lập trình trực tiếp trên máy tính với nội dung chủ yếu dựa trên khả năng hiểu, nắm bắt, sử dụng, khai thác, sửa lỗi và nâng cấp bộ thư viện mã nguồn mở đã công khai trước khi thi.       


ċ
Anh Sao,
19:44, 29 thg 9, 2013
Comments