Tin tức‎ > ‎Mùa hè sáng tạo‎ > ‎

Thông báo số 3

đăng 18:25, 2 thg 11, 2010 bởi Người dùng không xác định

Kính chào các Đội trưởng và mentor,

Cuộc thi MHST FOSS 2010 đã đi đến tuần cuối cùng. BTC thông báo cách nộp kết quả dự thi của các đội như sau:

  1. Kết quả dự án được nộp online bằng FTP lên website của cuộc thi. Mỗi đội sẽ được cung cấp một directory và chỉ có đội trưởng được phép ghi vào directory đó. Anh Phạm Hữu Ngôn, webmaster của website cuộc thi sẽ thiết lập các directory này và sẽ thông báo login/password để truy cập vào các thư mục này cho từng đội trưởng. Các directory này đều được công bố công khai và tất cả mọi người đều có quyền đọc và download các kết quả.

  2. Hạn chót nộp kết quả dự án đến 0h ngày 8/11/2010. Directory để nộp bài sẽ được mở cho các đội trưởng upload kết quả dự án của mình từ ngày 5/11 đến nửa đêm 7/11/2010. Nghĩa là trong khoảng thời gian này, các đội trưởng có thể thay thế kết quả đã nộp bằng một phiên bản mới trong thư mục của mình, cho đến hạn chót nộp bài.

  3. Toàn bộ kết quả của mỗi dự án được nén trong một tệp ZIP hoặc TGZ mang số hiệu dự án (ví dụ MHST-10-I-05.zip là kết quả của nhóm dự án MHST-10-I-05). Tệp nén này, sau khi được download về và giải nén vào một thư mục làm việc nào đó trên một máy local phải cho ra một thư mục có cấu trúc như sau (vẫn ví dụ của dự án MHST-10-I-05)

<current directory>

     |____ MHST-10-I-05/

               |___Readme.txt

               |___docs/

               |___src/

Trong đó:

  • Tệp Readme.txt mô tả cấu trúc của thư mục MHST-10-I-05, liệt kê danh sách các tệp trong các thư mục docs/ và src/ (và ý nghĩa của chúng nếu cần).

  • Thư mục docs/ chứa tất cả các tài liệu liên quan đến dự án để cho mọi người, trước tiên là các thành viên HĐGK, có thể hiểu và đánh giá được kết quả dự án đã làm được. Các tài liệu nhất định phải có là đặc tả các chức năng của sản phẩm mà dự án đã làm được (mới hoặc sửa đổi một chức năng đã có), cách thông/biên dịch các chương trình, môi trường cài đặt sản phẩm, hướng dẫn cài đặt, sử dụng, kiểm tra (test) sản phẩm. Các hướng dẫn này phải hết sức chi tiết để một người có chuyên môn trong lĩnh vực của dự án có thể hiểu, cài đặt và sử dụng thành công sản phẩm của dự án. Các thư viện, tools cần thiết cài đặt để chạy sản phẩm cũng phải được cho các URL đến các kho để download và hướng dẫn install.

  • Thư mục src/ chứa tất cả các tệp mã nguồn (code chương trình, makefile, config, ...) mà dự án đã phát triển và sử dụng trong sản phẩm. Không đưa vào các chương trình đang làm dở dang, các mô-đun không dùng đến hoặc các bản nháp. Trong src/ có thể có các thư mục con theo cấu trúc mà dự án đã sử dụng. Chú ý: cấu trúc của src/, phong cách (style) viết chương trình (cấu trúc sáng sủa, comment phong phú, dễ hiểu) là những tiêu chí rất được coi trọng của PMNM. Các tệp dữ liệu dành cho test (nếu có) cũng được cho vào src/, ở những vị trí phù hợp.

Các mentor đốc thúc và kiểm tra việc nộp kết quả của đội dự án. BTC sẽ gửi mẫu phiếu đánh giá cho các mentor trước ngày 7/11/2010. Mentor sẽ phải nộp phiếu đánh giá của mình cho BTC qua email trước 10h ngày 9/11/2010.


Chúc các đội thành công.

T/M BTC
Nguyễn Hồng Quang
Chủ tịch HĐGK
Comments