Tin tức‎ > ‎Mùa hè sáng tạo‎ > ‎

Thư viện PMNM cho OLP'15 - Chỉnh sửa 9/11/2015

đăng 21:06, 8 thg 10, 2015 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 01:54, 9 thg 11, 2015 ]

Thông báo khẩn (bổ xung, chỉnh sửa) ngày 9/11/2015

Nay sửa :

8Về số lượng sinh viên tham gia

 1. Ban tổ chức không hạn chế số lượng đội sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2015.
 2. Tuy nhiên, mỗi đội sinh viên có số sinh viên tham gia tối đa là 04 (bốn) người.
 3. Ban tổ chức sẽ cung cấp 02 (hai) máy tính (PC) và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).
 4. Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.
Sửa thành:

8Về số lượng sinh viên tham gia

 1. Số lượng đội sinh viên và Số sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2015 căn cứ Quy chế OLP'15.
 2. Ban tổ chức sẽ cung cấp 02 (hai) máy tính (PC) và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).
 3. Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.

Mong các Trường, các Đội tuyển tham dự nọi dung PMNM thông cảm và chấp hành Quy chế.

Theo đề nghị của HĐGK PMNM, BTC dự kiến thi OLP nội dung PMNM (FOSS) năm 2015 tiếp tục theo phong cách hackathon như năm 2014, song năm 2015 sẽ tăng thời lượng lên 8 tiếng thi liên tục (từ 8-16h không nghỉ). BTC sẽ bố trí nước uống và đồ ăn trưa cho các đội ngay tại phòng thi.

 


OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2015

 

Từ 24-27 tháng 11 năm 2015

Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

Thư viện cho khối thi “Phần mềm nguồn mở”

 

1. Thư viện nguồn mở chính

Oslo.log: Thư viện nguồn mở trong dự án OpenStack [1], cung cấp các API giúp chuẩn hoá cấu hình, định dạng vào ra của log cho tất cả các dự án con trong OpenStack. (http://docs.openstack.org/developer/oslo.log/index.html )

Django: Dự án con trong OpenStack, là một ứng dụng web cung cấp giao diện hỗ trợ tương tác giữa người dùng và các tính năng của các dự án con trong OpenStack như Nova, Neutron, Glance ... Horizon được xây dựng từ framework Django [2] trên nền ngôn ngữ lập trình Python. (http://docs.openstack.org/developer/horizon/ )

 

Các đội tuyển sẽ đọc, nghiên cứu, phân tích, và tìm hiểu thư viện và dự án nguồn mở này để nắm được các chức năng chính, các giao tiếp, các thành phần (module) chính, cách sử dụng và cách mở rộng tính năng trong bộ thư viện và dự án.

 

Nội dung đề thi cho phần thi “Phần mềm nguồn mở” (PMNM) sẽ bao gồm:

Thêm mới hoặc cải tiến tính năng cho một dự án PMNM có tên gọi OpenStack Horizon trong vòng 8 tiếng tại nơi thi (theo phong cách Hackathon [3]). Yêu cầu "thêm mới/cải tiến" sẽ được Ban Tổ Chức công bố trước khi thí sinh vào phòng thi.

2. Về Horizon

Horizon (https://wiki.openstack.org/wiki/Horizon) là dự án con trong OpenStack, là một ứng dụng web cung cấp giao diện hỗ trợ tương tác giữa người dùng và các tính năng của các dự án con trong OpenStack như Nova, Neutron, Glance ... Horizon được xây dựng từ framework Django trên nền ngôn ngữ lập trình Python.

3. Python

Python (https://www.python.org/, cùng HTML, JavaScript và CSS) là ngôn ngữ lập trình được chọn sử dụng trong nội dung thi “Mã nguồn mở” năm nay xoay quanh chủ đề phát triển các ứng dụng nguồn mở trên nền điện toán đám mây.

4. Git

Git (http://git-scm.com/) là công cụ quản lý mã nguồn được sử dụng rất nhiều tại các dự án mã nguồn mở trên thế giới. Sinh viên cần thiết phải tìm hiểu Git và sử dụng git để nộp kết quả bài thi thông qua git diff (http://www.git-scm.com/docs/git-diff).

 

5. Thư viện phụ thuộc

pypcap (https://pypi.python.org/pypi/pypcap) là thư viện cần sử dụng để bắt các gói tin Ethernet. Sinh viên được khuyến nghị tìm hiểu thư viện này cho ứng dụng/bài toán nâng cao.

 

Pandas (http://pandas.pydata.org/) là thư viên để mô hình hóa và hiển thị dữ liệu sau quá trình phân tích log.

6. Những điểm mới và thay đổi trong cuộc thi OLP FOSS 2015

So với các cuộc thi Olympic Nguồn mở những năm 2013 trở về trước và tiếp tục thành công của OLP FOSS 2014, cuộc thi OLP FOSS 2015 có những điểm thay đổi như sau:

 1. Bỏ phần thi câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết về Phần mềm Nguồn mở.
 2. Bỏ phần thi trắc nghiệm về các thư viện Nguồn mở.
 3. Bỏ phần thi lập trình dạng thuật toán theo chủ đề.
 4. Thay vào đó, đề thi năm nay tập trung vào một phần mềm thực tế hoặc/và một thư viện nguồn mở phổ biến.
 5. Trong toàn bộ thời gian thi, thí sinh chỉ tập trung giải một bài toán duy nhất do Ban Tổ Chức công bố trước khi thi.

7. Về hướng ra đề thi

Bài thi sẽ tập trung vào việc xây dựng thêm giao diện hỗ trợ mới nhằm tối ưu hóa hoặc/và cải thiện việc thẩm tra log của các services trong OpenStack. Đề bài sẽ được công bố ngay trước khi thi.

8. Về số lượng sinh viên tham gia

 1. Ban tổ chức không hạn chế số lượng đội sinh viên tham gia cuộc thi OLP FOSS 2015.
 2. Tuy nhiên, mỗi đội sinh viên có số sinh viên tham gia tối đa là 04 (bốn) người.
 3. Ban tổ chức sẽ cung cấp 02 (hai) máy tính (PC) và khuyến khích sinh viên áp dụng lập trình cặp (pair programming).
 4. Sinh viên được quyền mang và sử dụng laptop cá nhân.

9. Về môi trường phát triển

A. Laptop: Khuyến khích cấu hình laptop như bên dưới hoặc tương đương.

 1. CPU core i7 3.00 GHz hoặc tương đương.
 2. RAM 4GB hoặc nhiều hơn.
 3. Internet connection (LAN hoặc Wireless).

B. Môi trường:

 1. Ubuntu 14.04 64 bit.
 2. Triển khai OpenStack dựa trên DevStack dưới mô hình “all in one” với các services mà mã nguồn được lấy từ phiên bản “/origin/stable/kilo”

10. Tiêu chí đánh giá

Một số tiêu chí đánh giá kết quả cuộc thi là: Mức độ tối ưu, cải thiện công năng/sửa lỗi (mã nguồn), độ hoàn thiện cũng như tính sáng tạo của giải pháp thẩm tra/phân tích log (mã nguồn), mức độ mô phỏng dữ liệu.

 

11. Gợi ý

Để thực hiện tốt bài thi, thí sinh cần làm quen với  các services trong OpenStack (Nova, Neutron… đặc biệt là Horizon), devstack.

12. Thời gian làm bài

Thời gian cho cuộc thi trong ngày là 08 (tám) tiếng, từ 08h00 sáng tới 16h00 ngày 26 tháng 11 năm 2015.

13. Giải thưởng

Theo qui chế của OLP Tin học [4], giải chính thức gồm giải nhất, giải nhì và giải ba. Hội đồng giám khảo sẽ căn cứ vào chất lượng các bài thi để đề nghị số lượng giải thưởng.

14. Thông tin tham khảo

[1] Oslo: OpenStack Common Library project https://wiki.openstack.org/wiki/Oslo  

[2] Django: MTV Python framework https://www.djangoproject.com/

[3] Hackathon: http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon Hackathon là gì http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/1245492/hackathon-la-gi  

[4] Chương trình tổng thể: http://www.olp.vn/olympic/noi-quy


Thư viện PMNM download ở Tệp đính kèm.

Comments