Kết quả Vòng online ACM/ICPC miền Trung ngày 16/10

đăng 19:30, 11 thg 10, 2016 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 02:42, 17 thg 10, 2016 ]

The 2016 ACM ICPC Vietnam Central Provincial Contest
Vòng khu vực miền Trung ngày Chủ nhật 16/10/2016 
Host: Trường Đại học Nha Trang

Final scoreboard trên: http://acm.ntu.edu.vn 

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG:
Place Institution Team Prize Certificate Problems solved Total time Last solution
27 Da nang University of Technology Danang Thoor Nhất   4 433 227
40 Da nang University of Technology BDTT.NeverGiveUp     3 104 40
46 Da nang University of Technology BKDN4     3 230 108
60 Da nang University of Technology BKDN2     3 373 145
63 Naval Academy Ocean Nhì   3 417 152
68 Hue University of Science ANLO Ba   3 479 229
77 Da nang University of Technology BKDN3     3 584 260
79 Hue University of Science HUE     3 631 257
84 Quang Tri High School PSB   Guest 2 70 51
87 Duy Tan University DuyTan Y Khuyến khích   2 174 85
93 Nha Trang University BumbleBee Khuyến khích   2 270 138
95 Naval Academy APP-Navy     2 277 156
100 Naval Academy Blue Sea     2 328 159
102 Danang University of Education Su pham DN 2 Khuyến khích   2 346 174
.....

Thông tin:

1.  Trang thi: http://acm.ntu.edu.vn

2.  Thời gian cấp Pass: 09g00 ngày 15/10/2016 (qua eMail các teams đăng ký)

3.  Thời gian thi thử: 14g00 - 17g00 ngày 15/10/2016 

4.  Thời giant thi chính thức: 08g00 - 13g00 Chủ nhật ngày 16/10/2016

Đăng ký trên: 

https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/vietnam-central-provincial-2016

Xem hướng dẫn thi trong tệp đính kèm phía dưới Ċ
Long Nguyen,
19:31, 11 thg 10, 2016
Comments