Danh sách đăng ký dự thi OLP'10 và ACM/ICPC Hà Nội

đăng 19:27, 8 thg 11, 2010 bởi Long Nguyen
Bắt đầu từ 9/11, BTC sẽ cập nhật thường xuyên danh sách đăng ký dự thi OLP'10 của các trường.
Ban Tổ chức đề nghị các Trường, các Trưởng/Phó đoàn, các đội tuyển kiểm tra các thông số trong danh sách công bố và chỉnh sửa chính xác gửi về địa chỉ email itweek@vnn.vn hoặc vaip@vnn.vn.
Danh sách đăng ký thi ACM/ICPC Hà Nội xem trên:
http://cm.baylor.edu/public/worldMap/reservationList.icpc?contestId=661&cid=80851
 
Comments