Kết quả, Giải - Vòng Quốc gia online 31/10/2015

đăng 21:36, 12 thg 10, 2015 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 02:27, 24 thg 11, 2015 ]

Chúc mừng các bạn sinh viên, các Đội tuyển đã hoàn thành
The ACM/ICPC Vietnam National Programming Contest 2015
do trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ đăng cai tổ chức

Thông báo ngày 3/11/2015 (Update 11h00)
Final Scorreboard download ở tệp đính kèm phía dưới

Kết quả - Giải thưởng
                            The 2015 ACM/ICPC Vietnam National Contest

Rank Name Solved Time Total att/solv Prize
1 BYTE 9 1133 12/9 Champion
University of Engineering and Technology - VNU (Vô địch)
2 HCMUS - Shine 8 973 19/ 8 First Place
Ho Chi Minh City University of Science (Giải Nhất)
3 MEGABYTE 7 660 15/ 7
University of Engineering and Technology - VNU
4 OSU 7 822 22/ 7 Guest
VNU University of Science  
5 HCMUS - PTNK1015 7 844 13/ 7
Ho Chi Minh City University of Science
5 HCMUS - Yolo 7 932 20/ 7
Ho Chi Minh City University of Science
7 PrimalAnimals 6 676 12/6 First Place
FPT University (Giải Nhất)
7 KILOBYTE 6 923 13/ 6
University of Engineering and Technology - VNU
7 Dolts 6 925 14/ 6
FPT University
7 HCMUS - UpUp 6 955 17/ 6
Ho Chi Minh City University of Science
7 HCMUS - Penalty 6 1046 15/ 6
Ho Chi Minh City University of Science
7 Try Hard 6 1081 18/ 6
FPT University
7 HCMUS - Secret 6 1115 13/ 6
Ho Chi Minh City University of Science
7 PTIT.POSTMEN 6 1242 13/ 6 First Place
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HN (Giải Nhất)
7 CS 6 1314 18/ 6 Guest
VNU University of Science  
16 BIT 5 435 38/ 5
University of Engineering and Technology - VNU
16 3 Spirits 5 465 15/ 5
FPT University
16 BKC 5 570 12/5 Second Place
Hanoi University of Science and Technology (Giải Nhì)
16 WORD 5 718 15/ 5
University of Engineering and Technology - VNU
16 New Garden 5 723 8/5 Second Place
Duy Tan University (Giải Nhì)
16 BK.Cepheus 5 760 15/ 5
Hanoi University of Science and Technology
16 GEOPBYTE 5 762 29/ 5
University of Engineering and Technology - VNU
16 FIFA 5 797 12/5 Guest
VNU University of Science  
16 DOTA 5 874 8/5 Guest
VNU University of Science  
16 Danang Never Over 5 930 26/ 5 Second Place
University of Danang (Giải Nhì)
16 GIGABYTE 5 957 16/ 5
University of Engineering and Technology - VNU
16 BK.Alpha 5 964 17/ 5
Hanoi University of Science and Technology
16 No name YET 5 1049 20/ 5
FPT University
29 HUBT King Kong 4 259 7/4 Second Place
Hanoi University of Business and Technology (Giải Nhì)
29 HCMUS - Team 9 4 515 19/ 4
Ho Chi Minh City University of Science
29 EXABYTE 4 534 18/ 4
University of Engineering and Technology - VNU
29 FTU Knights2 4 573 13/ 4 Third Place
Foreign Trade University (Giải Ba)
29 EPU-NBK 4 589 9/4 Third Place
Electric Power University (Giải Ba)
29 PSA 4 594 23/ 4 Third Place
People's Security Academy (Giải Ba)
29 BKHT 4 673 15/ 4
Hanoi University of Science and Technology
29 BK59 4 686 22/ 4
Hanoi University of Science and Technology
29 ZETTABYTE 4 700 15/ 4
University of Engineering and Technology - VNU
29 IUH.Ice Tea ESC 4 763 11/4 Third Place
Ho Chi Minh City University of Industry (Giải Ba)
29 HCMUS - Team 8 4 783 12/4
Ho Chi Minh City University of Science
29 FireFox 4 819 13/ 4 Khuyến khích
Eastern International University  
41 VNArmy 3 261 14/ 3 Khuyến khích
Military Technical Academy  
41 Ashe 3 323 13/ 3 Khuyến khích
HCMC University of Pedagogy  
41 ATSM 3 379 13/ 3 Khuyến khích
Saigon University  
41 BK.AMA 3 398 13/ 3 Khuyến khích
Da nang University of Technology  
41 PETABYTE 3 404 15/ 3
University of Engineering and Technology - VNU
41 HCMUSSH-02 3 435 11/3 Khuyến khích

University of Social Sciences and Humanities
41 TERABYTE 3 448 8/3
University of Engineering and Technology - VNU
41 YOTTABYTE 3 487 13/ 3
University of Engineering and Technology - VNU
41 UIT.3T 3 501 14/ 3
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
41 UIT-Fate 3 516 14/ 3
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
41 Kinhte Danang 02 3 546 22/ 3
Danang University of Economics
52 IT-PDU1 2 71  
Pham Van Dong University
52 UIT.GOD 2 95  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
52 GreenHornet 2 97  
Nha Trang University
52 Black Red 2 104  
FPT University
52 NoTitle 2 107  
Hanoi University of Industry
52 Su Pham DN 2 2 113  
Danang University of Education
52 Not Found 2 115  
University of Technical Education Ho Chi Minh City
52 PPU 2 134  
People's Police University
52 HCMCOU 2 142  
Dai hoc Mo Tp. HCM - HCM City Open University
52 HUBT Penguin 2 155  
Hanoi University of Business and Technology
52 BUH1 2 160  
Banking University of HCM City
52 UIT.THM 2 173  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
52 Kinhte Danang 01 2 178  
Danang University of Economics
52 The Dark 2 185  
FPT University
52 DoubleTH 2 188  
HCMC University of Pedagogy
52 HCMUSSH-01 2 193  
University of Social Sciences and Humanities
52 Vimaru 2 201  
Vietnam Maritime University
52 HUFLIT 2 203  
Ho Chi Minh City University of Foreign Languages - Information Technology
52 Su Pham DN 1 2 215  
Danang University of Education
52 Yolo 2 218  
Ho Chi Minh City University of Technology
52 The Human Spirits 2 220  
Academy of Finance
52 IUH.KUSHINA 2 225  
Ho Chi Minh City University of Industry
52 IUH.Ice Tea ALT 2 225  
Ho Chi Minh City University of Industry
52 IUH.4TTEAM 2 226  
Ho Chi Minh City University of Industry
52 BumbleBee 2 229  
Nha Trang University
52 Budweiser 2 230  
FPT University
52 {L}ead{S}oldier 2 235  
Military Technical Academy
52 HCMUP 2 236  
HCMC University of Pedagogy
52 UIT.Coeus 2 255  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
52 Brainstorm 2 263  
Hanoi University of Industry
52 Manager 2 264  
University of Technical Education Ho Chi Minh City
52 CTU.SCORERS 2 273  
Can Tho University
52 HCMUTRANS2 2 290  
Ho Chi Minh City University of Transport
52 SOS 2 302  
Duy Tan University
52 One Piece 2 305  
University of Technical Education Ho Chi Minh City
52 CTU.CUSC 2 309  
Can Tho University
52 STA 2 310  
Saigon University
52 UIT-Chicken 2 314  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
52 IUH.Ice Tea TAB 2 316  
Ho Chi Minh City University of Industry
52 NZ_UTC 2 323  
University of Transport and Communications
52 HCMUTRANS1 2 327  
Ho Chi Minh City University of Transport
52 Revenge 2 344  
Water Resources University
52 BKX 2 361  
Hanoi University of Science and Technology
52 PSU #1 2 372  
People's Security University
52 HCMUSSH-04 2 408  
University of Social Sciences and Humanities
52 UnKnowN 2 410  
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HCMC
52 CTU.A2LTT 2 416  
Can Tho University
52 TGU1 2 429  
TienGiang University
52 The Green 2 477  
Water Resources University
52 IT-PDU2 2 478  
Pham Van Dong University
52 UIT.Amateur 2 485  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
52 HCMUSSH-05 2 491  
University of Social Sciences and Humanities
52 IUH.WHITE FIRE 2 495  
Ho Chi Minh City University of Industry
52 UIT.Turtle 2 498  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
52 IUH.Ice Tea CAPS 2 535  
Ho Chi Minh City University of Industry
52 IUH.Ice Coffee Enter 2 540  
Ho Chi Minh City University of Industry
52 IUH.INDEXING 2 613  
Ho Chi Minh City University of Industry
52 Hagyhang 2 643  
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HCMC
52 TVU_1 2 696  
Tra Vinh University
52 UIT.TMT 2 706  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
52 Waiting 2 719  
University of Technical Education Ho Chi Minh City
113 PTIT.PENDING 1 4  
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HN
113 PTIT.INCEPTION 1 6  
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HN
113 Danang THOOR 1 10  
Da nang University of Technology
113 UIT.Very_Happy 1 13  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
113 beeDev 1 15  
Duy Tan University
113 UIT.3H 1 15  
University of Information Technology - Vietnam National University HCM
113 BRONTOBYTE 1 18  
University of Engineering and Technology - VNU
113 PSA.HAT 1 19  
People's Security Academy
113 FITHOU_Revolution 1 21  
Hanoi Open University
113 HCMIU 1 21  
Ho Chi Minh City International University
113 MTA_CLHP 1 22  
Military Technical Academy
113 HUBT Weasel 1 25  
Hanoi University of Business and Technology
113 HUS.JUNIOR.2015 1 37  
VNU University of Science
113 BK_COOL 1 38  
Ho Chi Minh City University of Technology
113 SUN-NLU 1 38  
HCM University of Agriculture and Forestry
113 LAST_UTC 1 39  
University of Transport and Communications
113 1 1 43  
Ho Chi Minh City University of Technology, HUTECH
113 IUH.HPFairyTail 1 48  
Ho Chi Minh City University of Industry
113 HUBT Chicken 1 49  
Hanoi University of Business and Technology
113 HUS.CAMTU.2015 1 53  
VNU University of Science
113 IUH.REDSEC 1 64  
Ho Chi Minh City University of Industry
113 CTU.WAC 1 65  
Can Tho University
113 UEH1 1 66  
University of Economics, Hochiminh City
113 IUH.Ice Tea CTRL 1 67  
Ho Chi Minh City University of Industry
113 BKKC 1 70  
Hanoi University of Science and Technology
113 Noobers 1 77  
Eastern International University
113 ChiChj 1 79  
People's Security Academy
113 BUH2 1 80  
Banking University of HCM City
113 HNUE1 1 99  
Hanoi National University of Education
113 BK_B 1 114  
Ho Chi Minh City University of Technology
113 PSA.New_wind 1 117  
People's Security Academy
113 Blue Sea 1 118  
Naval Academy
113 Blueberries 1 135  
Eastern International University
113 HNUE2 1 137  
Hanoi National University of Education
113 TCU-SQTT 1 162  
TeleCommunications University
113 HCMUS - Team 12 1 204  
Ho Chi Minh City University of Science
113 Age Of Futures 1 207  
Academy of Finance
113 FTU Knights1 1 227  
Foreign Trade University
113 FITHOU_Juniors 1 295  
Hanoi Open University
113 IUH.7UP 1 316  
Ho Chi Minh City University of Industry
113 3D 1 326  
Eastern International University
113 DVL 1 364  
Hanoi University of Industry


 
Thông báo ngày 31/10/2015 (Update 00h01)

   Login tại địa chỉ: 
                       http://125.235.8.134/dist/Login/login.php
   Scoreboard tại địa chỉ:
                       http://itc.hubt.edu.vn/olympic
                      
                       Điện thoại nóng: 01667946609

Ban Tổ chức thông báo:

- Vòng Quốc gia Online tổ chức thi tại 8 điểm thi tập trung (Hà Nội 3, Tp HCM 3, Đà Nẵng 1, Nha Trang 1 và 3 điểm tự quản: Cần Thơ, Trà Vinh và Hải Phòng).

- BTC đã gửi Team No - Pass login cho từng điểm để in sẵn cho các Teams vào thi (phát tại phòng thi)

- Đề thi sẽ phát cho từng Team tại các diểm tập trung (mỗi team 1 đề) theo chuẩn ACM/ICPC - các điểm sẽ công khai phong bì niêm phong của BTC.

Lịch thi như sau: (161 teams tham dự)

-  Từ 7h30 gọi danh sách vào phòng thi/ theo danh sách BTC cung cấp, kiểm tra Thẻ Sinh viên hoặc CMTND

- 7h50-8h15 – vào đến đâu các Teams login vào hệ thống thi để chuẩn bị.    

  Chú ý: Trước khi phát đề không chạm tay vào bàn phím và úp đề đến trước khi có hiệu lênh thi

- 8h25 công bố phong bì đề niêm phong tại các điểm thi và phát đề cho các Teams nhưng đợi hiệu lệnh

- 8h30 bắt đầu Thi Vòng Quốc gia Online


Các teams kiểm tra danh sách và TeamName, xem ở tệp cập nhật đính kèm, 

+ Hiện có 11 teams Asia (từ 6 quốc gia) đăng ký site Asia Hanoi, như vậy chỉ còn 100 team Vietnam có ghế tại Asia Hanoi do vậy Vòng Vietnam National Contest sẽ rất quyết liệt.
+ BTC đã eMail gửi Pass Login theo Team Name của ngày thi thử 30/10 (test) cho các Coach. Nếu Teams nào chưa nhận được hỏi coach của mình, nếu chưa có eMail tới VietnamOLP@gmail.com để được cấp lại.

Lịch thi Vietnam National Contest 2015 (Vòng Quốc gia): 
+ Từ 17h00 - 19h00 ngày thứ Sáu 30/10/2015 : Thử hệ thống 
   (sớm hơn 1 tiếng để nhóm hệ thống có đủ thời gian set up cho ngày hôm sau) 
   Login tại địa chỉ: 
                       http://125.235.8.134/dist/Login/login.php
                       Điện thoại nóng: 01667946609
+ Từ 8h30 - 13h30 ngày thứ Bẩy 31/10 - Vòng Quốc gia online
    - 7h30 tập trung tại các Điểm thi tập trung đã đăng ký, làm thủ tục vào phòng thi (các Diểm sẽ đọc Danh sách sinh viên tham dự, chú ý trình Thẻ Sinh viên hoặc CMTND)
    - 8h15 ổn định vị trí và nhận Pass login theo Team Name (do Giám thị điểm thi cung cấp)
     - 8h15-8h25 : login hệ thống
     - 8h25-8h30 : tất cả không chạm bàn phím/máy chờ hiệu lệnh. 
       Cán bộ coi thi làm thủ tục cho toàn thể các Teams tham dự xem phong bì đề niêm phong (của BTC). Sau đó phát đề cho từng đội (1 bộ đề - up mặt) - các teams không xem đề và chạm bàn phím đợi hiệu lện.
     - 8h30 bắt đầu thi, kết thúc lúc 13h30 theo thời gian của hệ thống thi.

Các điểm thi online tại Cần Thơ, Trà Vinh và Hải phòng liên hệ BTC để nhận thông tin.     
 
Thông báo của các Điểm thi tập trung:
+ Điểm Đại học FPT - Láng hòa lạc Campus
   Xe bus đưa/đón Hà Nội - Điểm thi
   6h20 tập trung tại tòa nhà Detech, số 8 tôn Thất Thuyết, Cầu giấy Hà Nội; 
   6h30 sẽ xuất phát lên Hòa Lạc
   (Các Team/Trường đi xe riêng, hoặc tự túc thông báo lại với Trường sớm đẻ chuẩn bị)

+ Điểm thi Đại học KHTN ĐHQG Tp HCM:

   Các teams đăng ký tại đây xem danh sách phân phòng ở tệp đính kèm, phía dưới


Thông báo ngày 28/10/2015 (Update 10h50)
Ban Tổ chức công bố Danh sách chi tiết 161 teams đăng ký dự thi Vòng Quốc gia online ngày 31/10
Download và xem chi tiết ở Tệp đính kèm (file excel)
Lưu ý và đề nghị:
+ Lưu ý: trong danh sách đã chia các Teams trong các Sheet phân Điểm thi tập trung 
+ Các trường, các Teams kiểm tra danh sách/ tên nếu thấy chưa chính xác gửi eMail đề nghị điều chỉnh/bổ xung và gửi ngay tới VietnamOLP@gmail.com
+ Các Điểm thi Tập trung Download danh sách thi trong điểm của mình, chuẩn bị các thủ tục thi.
BTC công bố :
+ Quy trình coi thi và thi Vòng Quốc gia online để các Teams biết và thực hiện.
Các Điểm thi Tập trung căn cứ theo Quy trinh chuẩn bị các thủ tục thi và điều hành coi thi.
+ Chú ý: sinh viên tham dự mang theo thẻ SINH VIÊN để trình trước khi vào phòng thi.
+ Các Team chỉ mang vào phòng thi: Team Notebook - 25 trang A4 kể cả giấy nháp, bút, từ điển (chuẩn dự thi  ACM/ICPC).   


Thông báo ngày 27/10/2015 (Update 12h00)
Các Trường, các Coachs và các bạn sinh viên xem Danh sách phân các TEAMS tại các Điểm thi tập trung ở Tệp đính kèm phía dưới (mới Update). Ban tổ chức lưu ý:
+ Các Trường chưa gửi Đăng ký cho Ban tổ chức đã áp điểm thi tập trung (mục Ghi chú "chưa đăng ký") 
+ Đề  nghị các Trường chuyển giúp lệ phí dự thi cho BTC hoặc xác nhận sẽ chuyển khi tới đăng ký OLP'15 và ACM/ICPC Asia Hanoi 2015 ngày 24/11 eMail tới VietnamOLP@gmail.com .  
+ Nếu Trường nào cần Copy (file .jpg) của Phiếu thu đề nghị eMail đề xuất gửi cho BTC.
+ Các trường kiểm tra đăng ký và địa điểm (phương thức) dự thi. Có điều chỉnh báo ngay BTC.

Chú ý: Theo quy định Vòng Quốc gia online sẽ tổ chức theo chuẩn ACM/ICPC có nghĩa: gọi danh sách vào phòng thi, 3 sinh viên 1 máy, có giám sát, cấp Teamname và Pass login trước khi thi 30 phút, và phát đề thi (in sẵn ) đúng giờ thi, do Đại diện BTC thực hiện tại trường đăng ký tổ chức thi Tập trung. BTC có người giám sát Kỳ thi Quốc gia và giao đề cho giám thị trước khi thi. Tất cả các điểm phải chụp ảnh, làm Clip, báo cáo và qua BTC đưa lên trang toàn cầu icpcnews, vì vậy:

Tất cả các thành phố có trên 2 trường  đăng ký tham gia vòng QG online đều thi tại các điểm Tập trung,

Có 4 Khu vực đăng ký thi Tập trung là: Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Nha Trang

BTC không xem xét việc tự tổ chức thi online của trường tại 4 thành phố nêu tên trên.

+ Các điểm còn lại: Cần Thơ, Hải Phòng sẽ do Người của BTC ủy quyền giám sát và phải đọc đề riêng trên mạng.

Số lượng phân bổ như sau:
Hà Nội:
- Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội: 33 Teams
- Đại học Bách Khoa Hà Nội: 11 Teams
- Đại học FPT:  19 Teams

Tp Hồ Chí Minh:
- Đại học KHTN - ĐHQG Tp HCM: 32 Teams
Đại học CNTT - ĐHQG Tp HCM: 22 Teams (đề nghị 2 teams của Học viện CNBCVT Tp HCM thi ở đây)
- Đại học Công nghiệp Tp HCM: 21 Teams

Tp Đà Nẵng:
- Đại học Duy Tân: 12 Teams

Tp Nha Trang:
- Đại học Nha Trang: 5 Teams

Khác:
- Các điểm thi tự quản (online) do BTC quy định: ĐH Cần Thơ (4 Teams), Trà Vinh (1 Team), Hải Phòng (1 Team)

Thông báo ngày 24/10/2015
+ Hiện nay trên site toàn cầu, mục Team trong Vietnam National Contestn rất nhiều đội tuyển chưa hoàn tất thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức (đang ở trạng thái PENDING),
Trên trang toàn cầu hiện có 164 teams đăng ký tham gia Vietnam National Contest nhưng mới chỉ Accepted được 59 teams.
Nhiều trường lớn có nhiều teams chưa đăng ký danh sách và hoàn tất thủ tục với BTC như: Đại học Công nghệ HN, ĐH KHTN TP HCM và ĐH KHTN Hà Nội, ĐH Bách Khoa Tp HCM ...  
Ban Tổ chức đề nghị nghị các Trường chưa hoàn tất đăng ký: gửi gấp danh sách đăng ký và hoàn tất thủ tục gửi tới Ban Tổ chức tới email VietnamOlp@gmail.com

Ban Tổ chức mong các Trường, Các Thầy/Cô Trưởng đoàn/Coach thông cảm vì tổ chức thi tại các Điểm tập trung cần có danh sách chính xác cho công tác chuẩn bị thi. Nhóm Kỹ thuât/Hệ thống cũng cần set up làm Team Name/Pass cũng cần có danh sách chuẩn và chính xác. Nhiều người đang vất vả phục vụ kỳ thi tại nhiều điểm thi khác nhau đang chờ danh sách từ các Trường.

Mong các Thầy/Cô các bạn sinh viên tham dự thông cảm và hoàn thiện các thủ tục đăng ký, hạn cuối vào ngày thứ hai 26/10/2015.
Nếu không đăng ký đúng hạn: 
+ Ban Tổ chức tự chủ động sắp xếp vào các Điểm Thi tập trung và báo về Trường. Chỉ đúng MÁY THI do BTC công bố mới là Đội tuyển được xác nhận chính thức tham dự vòng Quốc gia Online 31/10.
+ Theo Quy định ACM/ICPC toàn cầu chỉ các Teams thi qua Vòng Quốc gia (National) và làm được ít nhất 1 bài mới được tham dự kỳ thi ACM/ICPC Asia Hanoi 2015 vào ngày 27/11/2015.
+ Hiện đã 6 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự ACM/ICPC Asia Hà Nội.  

Thông báo ngày 16/10/2015 (18h00)
Trên trang đăng ký ACM/ICPC Vietnam National Contest (ngày 31/10) chưa thấy một số các trường nổi danh sau: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội, Học Viện An Ninh. Đại Học Mở Tp HCM đã nộp lệ phí dự thi nhưng chưa thấy đăng ký? (đề nghị xem và đăng ký lại trên site toàn cầu).
Chào mừng các trường mới đăng ký tham gia ACM, đó là: ĐH Cảnh Sát Nhân Dân, ĐH Tiền Giang, ĐH Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh.
Rất mong các trường đăng ký khẩn chương trên site toàn cầu.
Các trường lên trang toàn cầu tại:
Xem trạng thái (status) dự thi của mình, nếu xong các thủ tục đăng ký và nộp lệ phí sẽ chuyển sang trạng thái ACCEPTED.

Chi tiết các điểm thi tập trung xem trong mục Vòng Quốc Gia online!

Thứ 7: 31/10/2015 sẽ là ngày thi chính thức Vòng Quốc gia Online
Xem chi tiết trong mục Vòng Quốc gia Online
Từ kết quả thử thách tại các vòng khu vực Nam, Bắc Trung, đề nghị 
Các trường tuyển chọn các đội tuyển và đăng ký tham dự Vòng Quốc gia trên site toàn cầu,  
Nếu gặp khó khăn về đăng ký hoặc cần hỏi/đáp về kỳ thi xin vui lòng liên hệ qua eMail tới VietnamOLP@gmail.com hoặc acmicpc.vietnam@gmail.com . 
hoặc: Chị Ánh Sao, di động: 0977464940
Nếu có vướng mắc, xem hướng dẫn đăng ký ở tệp đính kèm,

Các điểm thi tập trung:

Thành phố Hà Nội (phía Bắc)

Điểm số 1: Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

Điểm số 2: Đại học Bách khoa Hà Nội

Điểm số 3: Đại học FPT - cơ sở Láng - Hòa lạc Hà Nội

Điểm số 4: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thành phố HCM:

Điểm số 5: Đại học KHTN, Tp Hồ Chí Minh (miền Nam)

Điểm số 6: Đại học CNTT, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh

Điểm số 7: Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh

Thành phố Đà Nẵng (miền Trung)

Điểm số 8: Đại học Duy Tân

Thành phố Đà Nẵng (miền Trung)

Điểm số 9: Đại học Nha Trang

Ghi chú: Cần Thơ, Hải Phòng: sẽ thông báo sau (chờ đăng ký chính thức)

Xem thông tin chi tiết các điểm thi tập trung công bố tại mục Vòng Quốc gia online

Chú ý: nếu tại điểm thi chỉ có các team của một trường sẽ chỉ được đăng ký thi online (không gọi là điểm thi tập trung)
Đề nghị các Trường, Coachs và Teams đăng ký địa điểm thi để BTC chuẩn bị,

Thông báo,
- Các Teams sẽ thi tại các điểm tập trung, quy trình thi chuẩn: cấp team name và pass trước khi thi 15 phút để login hệ thống, phát đề thi (bản in) theo teams tại các điểm thi tập trung. Các điểm đăng ký online sau khi coach/khoa cam kết đảm bảo theo quy chế thi sẽ nhận đề ở đúng thời điểm thi.
- Sau khi các trường lập đội tuyển tham dự, đề nghị đăng ký chính thức trên site toàn cầu (Vietnam National) sẽ chuyển đăng ký qua eMail tới BTC để xác nhận (tránh thay đổi thông tin tên thí sinh và kiểm tra theo Quy chế) và xác nhận chuyển lệ phí dự thi theo quy định (xem mục Vòng Quốc gia online). Qua bước này, BTC sẽ chuyển sang trạng thái (status) được thi (Accepted).
(Xem Quy chế, Thông báo số 1 và Thông báo số 2 trong mục Quy chế - Nội quy)

Mẫu đăng ký Vòng Quốc gia online 31/10 chính thức của từng trường download ở tệp đính kèm,
Đăng ký gửi qua eMail tới VietnamOLP@gmail.com liên hệ: chị Ánh Sao, di động: 0977464940

Thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản: Hội Tin học Việt Nam

Tài khoản số:  003 70406 0000 979

Tại Ngân hàng: Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam.

Nội dung: Nộp lệ phí dự thi vòng Quốc gia trường (ghi rõ)

Ban Tổ chức sẽ sớm thông báo trạng thái đăng ký và thông tin về các thủ tục nộp Lệ phí tham dự.Ċ
Long Nguyen,
21:39, 12 thg 10, 2015
ĉ
Long Nguyen,
02:19, 13 thg 10, 2015
ĉ
Long Nguyen,
21:01, 27 thg 10, 2015
ċ
Long Nguyen,
06:41, 1 thg 11, 2015
Comments