Giải thưởng OLP'16 và ACM/ICPC Asia Nha Trang

đăng 03:13, 15 thg 12, 2016 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 21:09, 15 thg 12, 2016 ]

16h00 ngày 14/12/2016, Ban Tổ chức OLP'16 và Kỳ thi ACM/ICPC Asia Nha Trang thông báo cơ chế (barem) giải thưởng, cụ thể như sau:
Bằng khen theo quy định cho các Giải Nhất các Khối cá nhân OLP'16 và khen thưởng thành tích các Trường xuất sắc nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chuyển sau khi Bộ chấp thuận đề xuất của Ban Tổ chức (xin cáo lỗi cùng các cá nhân và tập thể xuất sắc nhất).

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG OLP'16

TT Tên Giải Tiền mặt (đồng) Hiện vật Ghi chú
1 Siêu CUP OLP’16      
  Vô địch CUP Vàng    Lenovo Yoga  và thưởng đặc biệt
hai lần Siêu CUP
  Nhì / CUP Bạc        3,000,000    
  Ba/ CUP đồng        1,500,000    
  Đồng giải Ba           700,000    
2 Chuyên Tin, Không Chuyên tin, Cao đẳng       
  Cao Đẳng      
  Nhất         3,000,000    
  Nhì            800,000    
  Ba           400,000    
  Khuyến khích           150,000    
  Không Chuyên tin      
  Nhất        3,000,000    
  Nhì            800,000    
  Ba           400,000    
  Khuyến khích           150,000    
  Chuyên Tin      
  Nhất
       3,000,000    
  Nhì            800,000    
  Ba           400,000    
  Khuyến khích           150,000    
3 PMNM - OLP’16      
  Nhất        1,000,000    
  Nhì            800,000    
  Ba           500,000    
4 Đồng đội các khối OLP’16        1,500,000    

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG ACM/ICPC ASIA NHA TRANG, VÒNG QUỐC GIA & KHU VỰC

TT Tên Giải  Tiền mặt (đồng)   Hiện vật   Ghi chú
1 ACM/ICPC Asia Nha Trang      
  Vô Địch       
  Nhất          Lenovo Yoga   Trị giá 11.000.000
  Nhì         3,500,000    
  Ba        2,000,000    
2 Top 10 - Top 12 ACM/ICPC các đội Việt Nam      
  Với các Đội tuyển không đoạt giải chính thức      
  Đội tuyển Top 10 (không đoạt giải chính thức)        1,500,000    
  Đội tuyển Top 12 (không đoạt giải chính thức)        1,000,000    
3 ACM/ICPC Không chuyên      
  Nhất         2,000,000    
  Nhì         1,500,000    
  Ba        1,000,000    
4 Vòng Quốc gia online ACM/ICPC 2016      
  (công bố tại lễ Khai mạc)      
  Vô địch        2,000,000    
  Nhất         1,500,000    
  Nhì         1,000,000    
  Ba           500,000    
  Khuyến khích            300,000    
5 Các vòng Khu vực online ACM/ICPC 2016      
  (công bố trên trang www.OLP.vn)    
  Nhất         1,000,000    
  Nhì            600,000    
  Ba           400,000    
  Khuyến khích           200,000    

Thông báo:
- BTC sẽ eMail đến Trưởng/Phó đoàn (trường) kết quả giải thưởng cụ thể của các sinh viên đoạt giải trong đoàn, nếu đến 20/12/2016 các Đoàn có giải trong cơ cấu không nhận được thông tin đề nghị eMail lại cho BTC. (lưu ý: BTC chỉ dùng eMail đăng ký dự thi chính thức).   
- Các Đoàn (Trường) tự tính, kiểm tra lại các giải của đoàn mình, nếu thấy thiếu, không chính xác thông báo lại ngay BTC qua eMail.
- Các Đoàn (trường) thông qua Trưởng/Phó đoàn (một đại diện) email  thông báo
   + Họ và tên : người đại diện (khuyến khích Trưởng/Phó đoàn)
   + Thông tin Người đại diện: số CMTND, eMail, số di động ...
   + Tài khoản cá nhân đứng tên Người đại diện  (ghi rõ, cụ thể để chuyển tiền)
   + Địa chỉ gửi thư: ghi rõ để chuyển thư đảm bảo chắc chắn (Chứng nhận, Bằng khen....)
   Email gửi về  Olpvietnam@vaip.vn 
- Các Đoàn (trường) kiểm tra các sinh viên tham dự xem thiếu các Chứng nhận, Chứng chỉ (chỉ những loại chưa cấp tại Lễ Tổng kết) để yêu cầu BTC cấp và gửi cùng Giải thưởng.
- Kết quả đã công bố công khai từ 3/12/2016 (thiếu 2 teams không chuyên - Nhì và Ba) .
- BTC sẽ không xem xét các lỗi thông tin khi đăng ký không chính xác (đã ký xác nhận).
Thời gian bắt đầu xác nhận và chuyển giải thưởng từ 19/12/2016 đến hết ngày 30/12/2016. Sau thời gian này các Đoàn (Trường) không có thông tin lại, BTC coi như Đoàn (trường) không cần nhận giải và BTC xung Quỹ OLP-ACM cho năm 2017.
- Các Đoàn ở Hà Nội, sau khi xác nhận cử đại diện lên VP Hội Tin học Việt Nam nhận Giải thưởng (trong giờ làm việc từ 9h30-17h00 từ 19/12 đến 30/12/2016).
- Các đề xuất, khuyến nại về Giải thưởng, Kết quả OLP'16 và ACM/ICPC Asia Nha Trang 2016 sẽ chỉ tiếp nhận qua email đến hết ngày 25/12/2016.

email tới : olpvietnam@vaip.vn và c/c cho Pham Hue Minh <hueminh179@gmail.com> 

Comments