OLP'15 từ 24 đến 27/11/2015 tại ĐH Kinh doanh & Công nghệ HN

đăng 03:01, 11 thg 8, 2015 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 03:43, 11 thg 8, 2015 ]
OLP'15 sẽ bắt đầu từ  24-26/11/2015,
ACM/ICPC Asia Hà Nội bắt đầu từ 26-27/11/2015
tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Theo lịch của khu vực Châu Á:
- ACM/ICPC Jakarta sẽ thi vào 7-9/11/2015        : đăng ký từ 1/7 đến 17/10/2015
- ACM/ICPC Phuket sẽ thi vào 19-20/11/2015     : đăng ký từ 10/8 đến 21/10/2015 
- ACM/ICPC Singapore sẽ thi vào 9-11/12/2015 : đăng ký từ 13/9 đến 1/11/2015
  (Singapore do ít trường nên mời cả ASIA thi vòng online vào 12/9/2015 đăng ký đến hết ngày 29/8/2015)
Vậy mong các Trường, các đội tuyển xem và có kế hoạch đăng ký phù hợp, đăng ký trên trang toàn cầu tại địa chỉ http://icpc.baylor.edu/regionals/.

Tại Việt Nam, theo quy định mới của BTC ASIA, bắt đầu từ năm nay sẽ tổ chức :
- Vòng thi online phía Bắc: Northern Programming Contest thi vào tháng 9/2015 sẽ do trường Đại học FPT chủ trì (host)
- Vòng thi online phía Nam: Southern Programming Contest thi vào tháng 9/2015 sẽ do trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQG Tp Hồ Chí Minh chủ trì (host)
- Dự kiến Vòng thi online miền Trung: Central Programming Contest thi vào tháng 9/2015 đang tìm trường Đại học tại Nha Trang hoặc Đà Nẵng chủ trì (host) - mời các trường đăng ký

Giữa tháng 10/2015 sẽ tổ chức vòng online:
Vietnam National First Round, host by FPT University

Tất cả các đội tuyển tham dự đăng ký trên trang toàn cầu theo từng vòng thi tại Việt Nam và Châu Á.
Rất mong các trường và các Đội tuyển đăng ký tham gia.Comments