Kết quả vòng online phía Bắc ngày 3/10/2015

đăng 19:31, 28 thg 9, 2015 bởi Long Nguyen   [ đã cập nhật 02:12, 8 thg 10, 2015 ]
Chúc mừng các bạn sinh viên, các Đội tuyển đến với
The ACM/ICPC Vietnam Northern Provincial Programming Contest 2015

Thông báo ngày 08/10/2015 (16h00)

Kết quả vòng online Khu vực phía Bắc:

Place
Institution Team Problems solved Total time GIẢI
1
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) BIT
9
1174
Giải Nhất
2
FPT University (Vietnam) no name YET
9
1271
Giải Nhì
3
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) MEGABYTE
8
774
 
4
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) BYTE
8
947
 
5
FPT University (Vietnam) Try Hard
7
1379
 
6
FPT University (Vietnam) Primal Spirits
6
423
 
7
VNU University of Science (Vietnam) OSU
6
647
 
8
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) GEOPBYTE
6
697
 
9
Foreign Trade University (Vietnam) FTU Knights1
6
697
Giải Ba
10
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) WORD
6
721  
11
FPT University (Vietnam) Doltish BlockHeads
6
761  
12
FPT University (Vietnam) 3Animals
6
804
 
13
Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) BK.Cepheus
6
1097
Khuyến khích
14
People's Security Academy (Vietnam) PSA
5
572
Khuyến khích
15
Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) BK.Alpha
5
714
 
16
Foreign Trade University (Vietnam) FTU Knights2
5
922
 
17
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) KILOBYTE
5
963
 
18
Hanoi University of Business and Technology (Vietnam) HUBT King Kong
4
310
 
19
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HN (Vietnam) PTIT.INCEPTION
4
333
 
20
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) TERABYTE
4
392
 
21
Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) BKHT
4
405
 
22
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HN (Vietnam) PTIT.POSTMEN
4
423
 
23
People's Security Academy (Vietnam) ChiChj
4
567
 
24
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) EXABYTE
4
729
 
25
FPT University (Vietnam) Black Red
4
740
 
26
Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) BKC
3
230
 
27
People's Security Academy (Vietnam) PSA.New_wind
3
377
 
28
Military Technical Academy (Vietnam) VnArmy
3
424
 
29
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HN (Vietnam) PTIT.PENDING
3
432
 
30
Military Technical Academy (Vietnam) {L}ead{S}oldier
3
436
 
31
VNU University of Science (Vietnam) DOTA
3
454
 
32
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) PETABYTE
3
577
 
33
Posts and Telecommunications Institute of Technology, HN (Vietnam) PTIT.EXCEPTION
2
35
 
34
FPT University (Vietnam) Just For Fun
2
45
 
35
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) GIGABYTE
2
51
 
36
University of Transport and Communications (Vietnam) UTC_UTC
2
76
 
37
Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) BK59
2
81
 
38
University of Transport and Communications (Vietnam) NZ_UTC
2
83
 
39
Hanoi University of Industry (Vietnam) No Title
2
84
 
40
VNU University of Science (Vietnam) FIFA
2
104
 
41
Hanoi Open University (Vietnam) FITHOU_Revolution
2
107
 
42
FPT University (Vietnam) The Dark
2
145
 
43
Hanoi University of Business and Technology (Vietnam) HUBT TXT
2
157
 
44
Hanoi Open University (Vietnam) FITHOU_Juniors
2
175
 
45
Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) BKX
2
179
 
46
Military Technical Academy (Vietnam) IT11_PTD
2
180
 
47
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) BRONTOBYTE
2
193
 
48
Military Technical Academy (Vietnam) VKT
2
228
 
49
Hanoi University of Business and Technology (Vietnam) HUBT Chicken
2
230
 
50
University of Engineering and Technology - VNU (Vietnam) YOTTABYTE
2
242
 
51
Vietnam Maritime University (Vietnam) Vimaru
2
246
 
52
University of Transport and Communications (Vietnam) Noname_UTC
2
249
 
53
University of Transport and Communications (Vietnam) LTD_UTC
2
278
 
54
Water Resources University (Vietnam) Revenge
2
317
 
55
University of Transport and Communications (Vietnam) BTB_UTC
2
322
 
56
Hanoi University of Industry (Vietnam) DVL
2
332
 
57
Military Technical Academy (Vietnam) CLHP
2
401
 
58
Hanoi University of Industry (Vietnam) Brainstorm
2
406
 
59
Hanoi University of Business and Technology (Vietnam) HUBT Penguin
2
456
 
60
Water Resources University (Vietnam) The Green
2
604
 
61
University of Transport and Communications (Vietnam) Dream_UTC
1
19
 
62
Academy of Finance (Vietnam) The Human Spirit
1
32
 
63
People's Security Academy (Vietnam) Forensic
1
44
 
64
Electric Power University (Vietnam) EPU-QNA
1
46
 
65
Academy of Finance (Vietnam) Age Of Futures
1
53
 
66
Military Technical Academy (Vietnam) TAKAIT
1
73
 
67
People's Security Academy (Vietnam) PSA.HAT
1
150
 
68
Hanoi University of Science and Technology (Vietnam) BKKC
1
246
 
69
People's Security Academy (Vietnam) PSA.Brothers
1
448
 
 
Banking University of HCM City (Vietnam) BUH2
1
41
Khách mời
 
Da nang University of Technology (Vietnam) Danang Ama
3
245
Khách mời
 
Da nang University of Technology (Vietnam) Danang New
2
170
Khách mời
 
Da nang University of Technology (Vietnam) Danang Pro
3
294
Khách mời
 
Duy Tan University (Vietnam) KSS
2
64
Khách mời
 
Duy Tan University (Vietnam) beeDev
2
86
Khách mời
 
Eastern International University (Vietnam) 3D
1
250
Khách mời
 
Eastern International University (Vietnam) Blueberries
3
608
Khách mời
 
Eastern International University (Vietnam) FireFox
5
895
Khách mời
 
Eastern International University (Vietnam) Noobers
3
306
Khách mời
 
FPT University (Vietnam) Budweiser
3
243
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP1.PHT
2
74
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP10.DVT
2
196
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP11.PVT
2
277
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP12.DDQ
1
122
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP13.CTTH
2
382
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP14.TT
1
60
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP2.DTHP
2
152
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP3.PVB
1
119
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP4.TNT
2
230
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP5.DTD
2
268
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP6.DVC
2
495
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP8.NHT
1
50
Khách mời
 
HCMC University of Pedagogy (Vietnam) HCMUP9.MXNT
1
22
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.4TTEAM
2
225
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.Future
1
282
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.HPFairyTail
4
467
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.INDEXING
1
81
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.Ice Coffee Enter
1
16
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.Ice Tea ALT
2
241
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.Ice Tea CAPS
2
461
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.Ice Tea CTRL
1
23
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.Ice Tea ESC
3
457
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.Ice Tea TAB
2
540
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.KUSHINA
2
464
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.REDSEC
2
398
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Industry (Vietnam) IUH.WHITE FIRE
1
17
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - PTNK1015
6
557
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Penalty
5
495
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Secret
7
1090
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Shine
8
1241
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Team 10
2
284
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Team 12
1
71
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Team 13
1
16
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Team 14
2
457
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Team 20
4
221
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Team 7
1
22
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Team 8
4
562
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Team 9
4
550
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - UpUp
6
792
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Science (Vietnam) HCMUS - Yolo
6
849
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Transport (Vietnam) HCMUTRANS1
2
318
Khách mời
 
Ho Chi Minh City University of Transport (Vietnam) HCMUTRANS2
2
150
Khách mời
 
Nha Trang University (Vietnam) BumbleBee
2
267
Khách mời
 
Nha Trang University (Vietnam) GreenHornet
3
406
Khách mời
 
University of Danang (Vietnam) danang never over
6
1074
Khách mời
 
University of Economics, Hochiminh City (Vietnam) UEH1
1
28
Khách mời
 
University of Information Technology - Vietnam National University HCM (Vietnam) UIT-Fate
2
251
Khách mời
 
University of Information Technology - Vietnam National University HCM (Vietnam) UIT.3T
1
24
Khách mời
 
University of Information Technology - Vietnam National University HCM (Vietnam) UIT.Coeus
2
39
Khách mời
 
University of Information Technology - Vietnam National University HCM (Vietnam) UIT.HBT
2
243
Khách mời
 
University of Information Technology - Vietnam National University HCM (Vietnam) UIT.THM
2
269
Khách mời
 
University of Social Sciences and Humanities (Vietnam) HCMUSSH-01
1
256
Khách mời
 
University of Social Sciences and Humanities (Vietnam) HCMUSSH-02
1
49
Khách mời
 
University of Social Sciences and Humanities (Vietnam) HCMUSSH-03
3
225
Khách mời
 
University of Social Sciences and Humanities (Vietnam) HCMUSSH-04
1
157
Khách mời


Thông báo ngày 03/10/2015 (9h05)

Ban Tổ chức chân thành xin lỗi các Coachs, các teams vì sự chậm chễ!
Cuộc thi bắt đầu,
Đề thi Vòng online phía Bắc:
https://drive.google.com/…/0B5XsVAuisVfpWVVsLWtuVXJBM…/view…
Vì lý do kỹ thuật, nên đề không gửi eMail tới các Coachs như thông báo,
Đề thi Vòng online phía Bắc có thể xem, tải trên : trang FB ACM ICPC Vietnam,
 

Thứ 7: 3/10/2015 sẽ là ngày thi chính thức kỳ thi Online Khu vực phía Bắc
, các Teams từ các trường đăng ký và tự tổ chức điểm thi tập trung tại phòng máy của trường.
Liên hệ: Thầy Huỳnh Anh Dũng, MB: 0944 937 974 eMail: dungha@fpt.edu.vn

Lưu ý:
+ Các trường có nhiều đội tuyển thi tập trung, eMail (thông báo số teams) cho thầy Huỳnh Anh Dũng để xác nhận để nhận đề thi qua eMail sớm để in phát cho các Teams tham dự.
+ Các Trưởng/Phó đoàn cần cam kết đảm bảo tính minh bạch, công khai và nghiêm túc trong tổ chức thi tập trung.
+ Nếu dầy đủ các thông tin và cam kết, đề thi sẽ gửi trước qua eMail đến các Coach.

Địa chỉ (Login) trang thi Vòng online phía Bắc: http://icpc.fpt.edu.vn/pc2team/dist/Login/login.php
 
Chú ý:
- 8h15 tập trung vào phòng thi.
- Kỳ thi bắt đầu lúc 8h30 kết thúc 13h30, scoreboard đóng lúc 12h30.
Các bạn sinh viên khi thi tại các điểm tập trung nhớ mang theo các vật dụng sau:
- Tài liệu in 25 trang 1 mặt (chuẩn notebook của ACM/ICPC). (Tài liệu này dùng để in các công thức, thuật toán...)
- Mang theo Từ điển giấy, chú ý KHÔNG sử dụng google Translate hay Kim Từ Điển.
- Chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống vì thời gian thi liên tục trong 5h.
Chúc các bạn thi tốt.


Nhắc nhở các Coach:
- Tuy là kỳ thi online, BTC ACM/ICPC Vietnam đề nghị các Thầy/Cô giám sát theo dõi phòng thi/các Teams tham dự thi nghiêm túc, chuẩn mực để phản ánh đúng chất lượng bài làm của các Teams.
- Phê bình một số Teams khi đăng ký trên site toàn cầu không chuẩn mực để admind nhắc nhở.
- Chú ý các coach khi chưa thấy accept nên kiểm tra lại thông tin đăng ký của teams (phần lớn đăng ký chưa đầy đủ và chính xác thông tin, hệ thống sẽ tự động accepted khi thông tin đầy đủ và chính xác).
 
Chúc các Đội tuyển thành công! 


Ngày thứ năm 1/10/2015 sẽ test hệ thống, thi thử online từ 18h00 đến 21h00
Để chuẩn bị và setup lại hệ thống thi online cho ngày thi chính thức, nên BTC cùng trường Đại học FPT sẽ mở hệ thống test sớm lên một ngày vào chiều tối thứ năm 1/10/2015

Comments